Nieuws


Eind maart ontvingen wij een bijzonder charmant echtpaar uit Japan.

26 maart 2008


Van links naar rechts: De heer Goossens, Mw J. Stassen- Muyrers, De heer en Mevr. Kikama De navolgende reactie willen wij U niet onthouden: Dear Mrs. Jen Stassen and Geert Goossens Dr. Edith Stein Organisation Echt Thank you for your E-mail! And thank you for your kindness in Echt last month! However our sudden visiting, you spent much time for guidance, so it was very wonderful and significant time for us, We could sense and image that Edith Stein had lived at your city...
Lees verder...

Indrukwekkende lezing van Prof Dr. J Lelkens: “De Edith Stein controverse”

30 januari 2008


DE  EDITH STEIN CONTROVERSE (Film mevr. F. Jochems) Lezing Probusclub Maastricht 30-1-2008 door J. Lelkens DAMES EN HEREN, Conform de afspraak met het bestuur heb ik op mij genomen een kort commentaar te leveren op de film om een begin te maken met de algemene discussie. Ik wil dan beginnen met op te merken dat ik geen ‘filmkunde’ heb gestudeerd en derhalve niet in staat ben iets zinnigs te zeggen over de ‘filmische’ kwaliteit van het vertoonde. Ik wil mij dan ook beperken t...
Lees verder...

Een interessante passage “De Karmelorde en de Karmel Echt” uit het zeer boeiende boek van Dr. Willem Heemskerk “De heilige Edith Stein en haar tijd”

2 januari 2008


De Karmelorde en de Karmel Echt De Orde in historisch perspectief Wat weten wij van de Karmelieten (deze benaming begint met een K of een C) in Nederland? Gesteld kan worden dat zij als zogenaamde Provincie van de Orde van Zusters en Broeders van O.L. Vrouw van deberg Karmel, in de historie teruggaan naar een aantal- in een groep verenigde- eremieten (kluizenaars), die leefden in het Karmelgebergte in het tegenwoordige Israël in de eerste jaren van de13e eeuw n.Chr. Eigenlijk wordt de n...
Lees verder...

Ontvangst 50 jonge mensen uit Polen

2 januari 2008


Op vrijdag 2 januari ontvingen wij 50 jonge mensen uit Polen. In Brussel de Taizé vieringen bezocht , waren zij op de terugreis. Onder leiding van de priester Hubert Nowak bezochten zij de gedenkplaatsen in Echt. In de Karmel kapel werd – bij geopende luiken –  gezongen en gebeden. De Edith Stein kamer en gedenktegel op de Peyerstraat werd eveneens bezocht. In de St. Landricuskerk werd met begeleiding van de musicerende jongeren een H. Mis opgedragen, toelichtingen gegeven bij dri...
Lees verder...

Belangrijke evenementen en het pelgrimsprogramma voor 2008

1 januari 2008


Herdenkingsdagen 9 en 10 augustus met medewerking van het Vriendenkoor en het Landricuskoor Jaarlijkse Eucharistieviering ter ere van Edith Stein in de tent bij de kapel van Schilberg op donderdag 11 september om 19.00 uur. Onthulling Edith Steinramen in de H.Landricuskerk op 12 oktober a.s. Themadag op 15 november (Klik op themadagen) Pelgrims: 30 januari 5 bezoekers uit België 27 maart 50 leden van “Der Kardinal von Galen Kreis” uit Kevelaer 18 mei 30 jongeren in het ...
Lees verder...

Prof Dr. Jo Marx schenkt unieke relikwieën aan de Stichting Dr. Edith Stein.

15 augustus 2007


Woensdag 15 augustus 2007 werden wij in Echt bezocht door de Heer Prof. Dr. Jo J.M. Marx en zijn zus, Mevrouw Jullie Marx, resp.zoon en dochter van de Heer Ernst Marx. Vader Ernst Marx was van Joodse afkomst en woonde tijdens de W.O. 11 op de hoek van de Gelrestraat – Bovenstestraat. Zijn vrouw was een Duitse en  Katholiek. Ernst is overgegaan tot het Katholicisme , gedoopt en gevormd. De vader van Echtenaar Fons Delsing en zijn tante Marieke Delsing waren resp. peetoom en peettante va...
Lees verder...

Hoge Pauselijke Onderscheiding voor Mevrouw José Smeets- Coorens uit Maria Hoop

12 augustus 2007


Mevrouw José Smeets – Coorens uit Posterholt is onderscheiden met de Pauselijke Onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Mgr. E.de Jong heeft haar persoonlijk deze onderscheiding uitgereikt na afloop van de Pontificale Hoogmis op 12 augustus in de H.Landricuskerk te Echt. Mw. José Smeets ontving deze onderscheiding als waardering voor haar jarenlange, zeer gemotiveerde en belangeloze inzet voor de Stichting Dr. Edith Stein Echt. Gedecoreerde heeft talloze lezingen gegeven over Edith Stein, ...
Lees verder...

Bijzondere Pontificale Eucharistieviering bij gelegenheid van de herdenking van de dood van Edith Stein

12 augustus 2007


Bijzondere Pontificale Eucharistieviering bij gelegenheid van de herdenking van de dood van Edith Stein op zondag 12 augustus 2007 in de H.Landricuskerk. De Stichting Dr. Edith Stein herdacht in dit jaar de tragische dood van onze zuster Edith Stein op zeer speciale wijze met een plechtige Pontificale H.Mis in de H. Landricuskerk op zondag 12 augustus om 10.00 uur met als hoofdcelebrant Mgr. E. de Jong en als concelebranten Pastoor R.Kanke uit Echt en Pastoor J.Honings uit Posterholt. ...
Lees verder...

Uniek “Europa Vredeskruis” voor één dag tentoongesteld in Echt

3 mei 2007


Op donderdag 3 mei 2007 vond in Echt een uitzonderlijke gebeurtenis plaats, immers het “Europa Vredeskruis”, toegewijd aan onze Heilige Zuster Edith Stein, werd de gehele dag tentoongesteld in der Bovenste Straat voor het klooster van de zusters Karmelietessen van 8.00 uur tot 15.00 uur. Het door de Oostenrijkse kunstenaar Helmut Strobl zelf ontworpen kruis is, gelijktijdig met de in de stad Patsch gebouwde piramidevormige kapel, ingewijd door de plaatselijke pastoor Norbert Gapp en door Pau...
Lees verder...

40 jarig bestaan!

1 mei 2007


De Stichting Dr.Edith Stein Echt NL vierde in mei 2007 haar 40 jarig bestaan De doelstelling was deze viering te omlijsten met een 3 daags symposium, een zogenaamd “drielandenjubileumfeest”van België, Duitsland en Nederland, en wel op 4, 5 en 6 mei 2007. Een doelstelling die ruimschoots gehaald is!!! Er waren veel bezoekers uit België en Duitsland. Zo was de Edith Stein Gesellschaft Deutschland met het voltallige hoofdbestuur en leden aanwezig. Het internationale karakter werd nog eens e...
Lees verder...

Zoeken