Nieuws


Hoge Pauselijke onderscheiding voor ons bestuurslid de heer F. Stassen te Echt- Susteren

25 oktober 2010


Op zondag 25 oktober heeft de heer Frans Stassen uit Echt- Susteren uit de handen van pastoor R. Kanke van de parochie H. Landricus de hoge pauselijke onderscheiding  ‘Ridder in de Orde van de H. Paus Silvester’ ontvangen. Actief in kerk en maatschappij Toekenning van deze bijzondere onderscheiding aan de heer Stassen  vond plaats als blijk van waardering en erkentelijkheid voor de vele verdiensten, welke hij Pro Deo de gemeenschap heeft bewezen en nog bewijst met name op kerkelijk, ...
Lees verder...

Een jongerengroep uit Kroatië bezocht Echt

29 augustus 2010


De jongeren groep was in het kader van het “Treffen der Jugendlichen von Karmel DCJ “ een weekend te Sittard. Ca. 115 jongeren en ca. 10 Karmelitessen van de  “Karmel van het Goddelijk Hart van Jezus “arriveerden met hun Generale Overste, Zuster M. Angelina met een flinke vertraging in Echt en liepen met onze begeleiding de Edith Stein route. Bijzonder onder de indruk was men van de kapel en het klooster. Er werd gezongen en veel gebeden. Na het bezoek aan de St. Landricuskerk en ...
Lees verder...

Zaterdag 7 en zondag 8 augustus viering herdenkingsdagen Edith Stein

7 augustus 2010


Zaterdag 7 en zondag 8 augustus viering herdenkingsdagen Edith Stein Bijzonder optreden van het Herenkoor St. Landricus tijdens de herdenkingsdagen van Edith en Rosa Stein op zondag 8 augustus in de H.Landricuskerk te Echt.   Traditiegetrouw zijn dit jaar de herdenkingsdagen van Edith Stein op 7 en 8 augustus.   Onze heilige zuster Edith Stein verbleef in het Karmelklooster te Echt van 31 december 1938 tot 2 augustus 1942, de dag dat zij samen met haar zus Rosa door de Gestapo...
Lees verder...

Bezoek delegatie van de Stichting het Karmelklooster in Keulen

13 april 2010


Hierbij aanwezig: het echtpaar Stassen, echtpaar van Vugt en mevrouw Pustjens v/d Laak. Wij werden bijzonder hartelijk met koffie en koekjes ontvangen door de Priorin, Schwester Ancilla en door Schwester Ursula. In de kloosterwinkel werden verschillende boeken, fotokaarten etc.  voor ons archief  gekocht. Daarna volgde met toelichting van beide Zusters een rondleiding o.m. in de kloosterkapel en de crypte waar verschillende bekende Zusters uit de tijd van Edith Stein begraven liggen....
Lees verder...

Bezoek ontvangen van Herr Hillen en echtgenote, rector van het Edith Stein College te Friedrichsthal

6 april 2010


Het Edith Stein College is in het bezit van de Edith Stein Friedenstaube en heeft deze op dinsdag 6 april ook  een dag in het Karmelklooster te Echt geplaatst ( Hetzelfde idee als het Edith Stein Friedenskreuz in 2007 neergezet door Herr Strobl ) Wie deze vredesduif in zijn bezit heeft, is automatisch verplicht zich in te zetten voor de vrede in de wereld en voor het behoud van de mensenrechten. De duif was reeds te gast bij bekende persoonlijkheden o.m. bij  de Paus, de Dalai Lama, Lech...
Lees verder...

Belangrijke evenementen en het pelgrimsprogramma voor 2009

29 december 2009


Themadag op zaterdag 14 november Pelgrims in 2009: 2 januari 50 jongeren uit Polen. 5 april ca 40 personen van de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden. 19 april 1 dame en heer uit de U.S.A. 13 mei 42 pelgrims van de Wijngaardparochie in Arnhem. 23 mei 35 bestuursleden van de Culturele Vereniging Oirsbeek. 14 juni ca 40 personen van de Belgische T.T.B. ( Vlaamse Toeristenbond) 26 juni ca 20 leden van de Karmelgemeenschap Theresia v. Lisieux uit Volendam 20 augustus  30 leden van ...
Lees verder...

Ontvangst 15 Ridders van het Heilig Graf van Jeruzalem met partners.

16 november 2008


Op zondag 16 november 2008 ontvingen wij 15 Ridders van het Heilig Graf van Jeruzalem met partners. De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is een lekenorganisatie van Heren en Dames alsook geestelijken. Zij staat onder de persoonlijke bescherming van de Paus en is erkend als rechtspersoon onder het kerkelijk en internationaal recht. De Orde geniet erkenning in 25 staten, waaronder België.  Sinds 1 februari 1996, bezit de Orde de status van rechtspersoon in de Staat Vaticaan, met cen...
Lees verder...

Onthulling van twee Edith Stein glas- in- lood ramen in de H.Landricuskerk te Echt

12 oktober 2008


Op initiatief van de Heer Frans Stassen, kerkmeester van de St. Landricusparochie en bestuurslid van de Stichting Dr. Edith Stein Echt NL., heeft de bekende kunstenaar Huub Kurvers de opdracht van het kerkbestuur gekregen om een tweetal gebrandschilderde ramen te ontwerpen, elk bestaande uit twee panelen, die een episode uit het leven van Edith Stein uitbeelden. De uit Echt afkomstige, momenteel in Deventer woonachtige kunstenaar is onder meer bekend van de glas-in-loodramen in de St. Landric...
Lees verder...

Herdenkingsdagen Edith Stein in Echt

9 augustus 2008


Traditiegetrouw hebben wij  in 2008 jaar de herdenkingsdagen van Edith Stein gevierd  op 9 en 10 augustus. Onze heilige zuster Edith Stein verbleef in het Karmelklooster te Echt van 31 december 1938 tot 2 augustus 1942, de dag dat zij samen met haar zus Rosa door de Gestapo werd gearresteerd en gedeporteerd naar het concentratiekamp  Auschwitz, waar beiden op 9 augustus op gruwelijke wijze door vergassing om het leven kwamen. Hun sterven werd herdacht  op zaterdag 9 augustus  tijde...
Lees verder...

Ontvangst 35 bestuursleden van de Culturele Vereniging Oirsbeek

23 mei 2008


Een goed geïnformeerd gezelschap, welke tijdens de rondleiding langs de Edith Stein monumenten, kloosterkapel, Edith Stein kamer, toelichtingen in kerk en DVD, alle interesse toonde. Wij hoorden tevens dat in de St. Lambertuskerk te Oirsbeek, een Edith Stein venster te zien is. Voor degene die interesse heeft,  de kerk is elke zondag om 11.00 uur geopend voor de H. Mis. Bisschop Frans Wiertz       Kunstenaar Huub Kurvers             ...
Lees verder...

Zoeken