Belangrijke evenementen en het pelgrimsprogramma voor 2008

1 januari 2008


  • Herdenkingsdagen 9 en 10 augustus met medewerking van het Vriendenkoor en het Landricuskoor
  • Jaarlijkse Eucharistieviering ter ere van Edith Stein in de tent bij de kapel van Schilberg op donderdag 11 september om 19.00 uur.
  • Onthulling Edith Steinramen in de H.Landricuskerk op 12 oktober a.s.
  • Themadag op 15 november (Klik op themadagen)

Pelgrims:
edith-stein30 januari 5 bezoekers uit België
27 maart 50 leden van “Der Kardinal von Galen Kreis” uit Kevelaer
18 mei 30 jongeren in het kader van de wereldjongerendag in Sydney
23 mei een groep Duitse pelgrims onder leiding van Mia Maessen
9 juni 18 pelgrims uit Heinsberg Duitsland
10 juli 35 Karmelieten Paters uit Zwitserland
5 augustus een groep pelgrims “Henricus Wandelmaat”onder leiding van Dorine en Jos Roorda
Medio april 25 personen uit Beek
Eveneens in april een afvaardiging van “Het Museum van de Vrouw”.
16 november 30 Ridders van het H. Graf van Jeruzalem.
29 november wandelaars Stichting Henricus Wandelmaat.

Deelname van onze zijde aan de Jahreskonferenz van de
Edith Stein Gesellschaft Deutschland in Hamburg van 27 tot 29 juni 2008.

23 mei 2008 een groep van 18 zeer geïnteresseerde studiegenoten van
Mw.Mia Maessen

 


Zoeken