Nieuws


Gouden priesterjubileum Deken Dr. A. Raijmaekers

18 september 2011


Op zondag 18 september 2011 hoopt  de H.E.H. em. Pastoor Deken Dr. A. Raijmaekers c.m.  zijn gouden priesterjubileum te vieren. Om 10.00 uur is de plechtige Dankmis in de H. Hartkerk te Grashoek, opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor. Aansluitend is de receptie tot 13.00 uur in “ De Ankerplaats” Pastoor Vullinghsstraat 3 te Grashoek. Pastoor Deken Raijmaekers , Ereburger van Echt en Erelid van de Stichting Dr. Edith Stein Echt, is van 1984 tot 2003 Pastoor Deken van Echt gewees...
Lees verder...

Ontvangst Henricus de Wandelmaat

9 augustus 2011


Op de feestdag van Edith Stein, dinsdag 9 augustus 2011 was Henricus de Wandelmaat weer onze gast. Hij bracht 17 zeer geïnteresseerde pelgrims mee, welke om 8.15 uur in de Karmelkapel de feest H. Mis  bij de Zusters bij woonden. Ondanks het Hoogfeest voor de Zusters was het Edith Stein kamertje toch even toegankelijk. In het Edith Stein Trefcentrum stond de koffie met vlaai gereed en werd na de Edith Stein lezing door secretaris, de DVD over haar leven bekeken. Na de nodige toelichting e...
Lees verder...

Herdenking St. Landricuskerk

7 augustus 2011


De plechtige Eucharistieviering op zondag 7 augustus om 10.00 uur werd gecelebreerd door Z.E.H. Pastoor R. Kanke. Met o.m. assistentie van Matty Schlangen De H. Mis werd weer bijzonder goed – meerstemmig en met solo’s –   opgeluisterd door het St. Landricus Herenkoor. Tot onze grote verrassing was het St. Landricus Gilde compleet met “ Treeske “  en in vol ornaat aanwezig. Secretaris heeft het Gilde uitvoering hiervoor bedankt. Lezing en voorbeden werden respectievelijk ver...
Lees verder...

Gewaardeerd bestuurslid Clement (Mon) Hoedemakers is overleden

31 juli 2011


Op ons rust de droeve plicht U mede te delen dat op 31 juli 2011, na een noodlottige val, ons zeer gewaardeerd bestuurslid Clement (Mon) Hoedemakers is overleden. Wij verliezen in hem een gedreven en markante persoonlijkheid, altijd bereid om de Stichting met raad en daad terzijde te staan. Mon, rust zacht !!!...
Lees verder...

Damesvereniging uit Montfort bezocht ons

5 juli 2011


In gezelschap van een stralende zon én geïnteresseerde dames ondernamen wij de rondleiding langs de Edith Stein monumenten en beëindigde deze in ons archief waar genoten werd van koffie, vlaai en de Edith Stein DVD. ...
Lees verder...

Bezoek “Markant Eisden” België

22 juni 2011


“Markant Eisden België“ een netwerk van ondernemende vrouwen, bezochten ons op woensdag 22 juni 2011 De groep arriveerde om 13.45 uur. Na een biografie van Edith Stein gehoord te hebben, werd de DVD en het archief bekeken. Wij vervolgde onze rondleiding en bezochten het klooster, kapel, Edith Stein kamer en de  St. Landricuskerk. Aansluitend stond een bezoek gepland aan het  Museum voor de Vrouw....
Lees verder...

Bezoek Servatiusacademie Maastricht 

17 mei 2011


Wij ontvingen op dinsdag 17 mei 2011, 20 personen van de Servatiusacademie uit Maastricht. Onder leiding van de voorzitter van de academie, de Heer Mr. Huenges Wajer arriveerde de groep om 18.30 uur in Echt. Rondleiding in de kerk werd door de heer Frans Stassen verzorgd, toelichtingen van drieluik door Pastoor Rainer Kanke, vensters, monumenten etc. werden door Mevr. Ken Stassn van toelichting voorzien. De Eucharistieviering werd gecelebreerd door Pater Wilkens sj. in concelebratie met  Past...
Lees verder...

Ontvangst pelgrimsgroep van ca. 30 personen uit Kerkrade

18 november 2010


Een sympathieke groep volgde met veel interesse onze toelichtingen in Kerk en Karmel klooster waar Zuster Paula weer gezorgd had voor open luiken en deuren. Mede doordat het voornamelijk gepensioneerden mensen uit het onderwijs waren, deed het toeval zich voor dat Jen haar “juf “ van de 1e klas ontmoet heeft. Verbazing en hilariteit natuurlijk. Mevrouw Triepels is 93 jaar en  heeft Jen op haar eerste H. Communie voorbereid! Helaas was tijdens de rondleiding een ouder echtpaar achterge...
Lees verder...

Nieuwe bloem genoemd naar Edith en Rosa Stein

2 november 2010


Na intensief en tijdrovend onderzoek is de bekende sierteeltkweker Piet Diemeer er onlangs in geslaagd een heel bijzondere Nerine  Bowdenii  te kweken. Ter verduidelijking: De bloem is familie van de Amaryllis. Piet Diemeer heeft een bijzondere affiniteit en verering voor Edith en Rosa Stein. Zijn  plan is nu deze nerine de naam  “Edith Rosa Stein” te geven. Hij komt hiervoor op 2 november a.s. om 15.00 uur  met het echtheidscertificaat  naar het Trefcentrum Edith Stein  in Echt o...
Lees verder...

Familie Kempen bezoekt Stichting Edith Stein

30 oktober 2010


30 oktober bezocht ons de familie van Kempen. De heer Piet v. Kempen heeft in 1942 het laatste gesprek gevoerd met Edith en Rosa Stein in Westerbork. Hij heeft dit gesprek zorgvuldig vastgelegd in een verslag en tekeningen van het kamp. Na intensief gezamenlijk speurwerk van de Stichting met de familie zijn deze stukken  gelukkig weer in handen van de “nazaten”. De familie is voornemens dit authentiek verslag, de tekeningen en krantenknipsels binnenkort aan de Stichting Dr. Edith Stein ove...
Lees verder...

Zoeken