Ontvangst Henricus de Wandelmaat

9 augustus 2011


Op de feestdag van Edith Stein, dinsdag 9 augustus 2011 was Henricus de Wandelmaat weer onze gast. Hij bracht 17 zeer geïnteresseerde pelgrims mee, welke om 8.15 uur in de Karmelkapel de feest H. Mis  bij de Zusters bij woonden.

Ondanks het Hoogfeest voor de Zusters was het Edith Stein kamertje toch even toegankelijk.

In het Edith Stein Trefcentrum stond de koffie met vlaai gereed en werd na de Edith Stein lezing door secretaris, de DVD over haar leven bekeken. Na de nodige toelichting en vragen beantwoord te hebben werd de route vervolgd naar de St. Landricuskerk, waar bleek dat een  van de bezoekers een zeer goede organist is, getuige uit verschillende muziekstukken  welke hij op ons orgel ten gehore gaf. Wij hoorden o.m. J.S. Bach. Na de toelichting in de kerk, waar Frans inmiddels bij aanwezig was, vervolgden de wandelaars hun wandelroute.


Zoeken