Ontvangst pelgrimsgroep van ca. 30 personen uit Kerkrade

18 november 2010


Een sympathieke groep volgde met veel interesse onze toelichtingen in Kerk en Karmel klooster waar Zuster Paula weer gezorgd had voor open luiken en deuren.

Mede doordat het voornamelijk gepensioneerden mensen uit het onderwijs waren, deed het toeval zich voor dat Jen haar “juf “ van de 1e klas ontmoet heeft. Verbazing en hilariteit natuurlijk. Mevrouw Triepels is 93 jaar en  heeft Jen op haar eerste H. Communie voorbereid!

Helaas was tijdens de rondleiding een ouder echtpaar achtergebleven. Zij waren de weg kwijtgeraakt en hadden daardoor de helft van onze toelichting moeten missen. De heer v.Vugt heeft het echtpaar gevonden en  veilig naar het trefcentrum gebracht, waar zij door Jen met een Edith Stein medaille werden getroost. In het trefcentrum werd met koffie, vlaai en Edith Stein DVD de middag besloten.

web web-pelgrims-kerkrade-18-11-2010-006


Zoeken