Nieuws


Ontvangst 2 monniken van de Benedictijner Orde uit Santiago de Chile en een Professor uit Bonn

9 mei 2013


Op Hemelvaartsdag 9 mei 2013 ontvingen wij  2 monniken van de Benedictijner Orde uit Santiago de Chile en een Professor uit Bonn. Pater Bernardo Alvarez OSB en  Pater Basilio Hurtado OSB uit Chile waren op bezoek in de abdij te Beuron. Prof. Dr. Ilse Kerremans had Pater Bernardo   kennen geleerd op het congres in Santiago de Chile waar hij een voordracht gehouden heeft: “la apuesta trinitaria de Edith Stein en Ser finito Y ser eterno” Rodrigo Àlvarez OSB. Tijdens háár voordrach...
Lees verder...

Ontvangst Z.E.H. Pastoor Burger uit Broekhem-Valkenburg met 17 personen van de Maria Mater Kring uit Valkenburg

16 april 2013


Op dinsdag 16 april ontvingen wij  Z.E.H. Pastoor Burger uit Broekhem-Valkenburg met 17 personen van  de Maria Mater Kring uit Valkenburg. Het werd een goed geslaagde rondleiding met tevreden pelgrims na afloop. De middag eindigde met een Eucharistieviering in de St. Landricuskerk, gecelebreerd door de Z.E.H. Pastoor Burger, met dank aan de Eerwaarde Heer Diaken W. Beerkens voor zijn onvermoeibare inzet bij onze Stichting!...
Lees verder...

Ontvangst Pastoor Burger uit Broekhem-Valkenburg deze keer met 43 vrijwilligers van drie parochies

16 april 2013


Op vrijdag 10 mei  ontvingen wij nogmaals  Z.E.H. Pastoor Burger uit Broekhem-Valkenburg deze keer  met  43 vrijwilligers van drie parochies. Ook deze informatieve middag werd zoals op 16 april, besloten met een Eucharistieviering in de St. Landricuskerk. ...
Lees verder...

Ontvangst uit Australië

5 januari 2013


Op zaterdag 5 januari 2013 ontvingen wij Mevrouw Sarah Bennett en haar moeder, beide uit Australië. Moeder werkt aldaar  in een bibliotheek, waar zich ook  de boeken van en over Edith Stein bevinden. Gegrepen door het leven en werken van Edith Stein zou zij graag naar Echt willen reizen om het klooster, kerk en Edith Stein Trefcentrum te bezoeken. Dit werd georganiseerd door haar dochter Sarah, die reeds enige jaren in Nederland woont. Haar jongste dochtertje Edith – 5 maanden...
Lees verder...

Programma herdenkingsjaar van de 70e sterfdag van Edith Stein

29 december 2012


Datum  Activiteit Febr.      De navolgende scholen en verenigingen werden uitgenodigd voor een bezoek aan het Trefcentrum Edith Stein: De basisscholen De Violier, Angela, Op de Slek en Patricius. De vrouwenverenigingen: Het Kath. Vrouwengilde, de Kath Vrouwenbeweging St.Agnes, de Limb. Vrouwenbond Echter Vrouwenbeweging, de Peyer Vrouwenbeweging en de Vrouwenbeweging Elisabeth St. Joost. De Molukse gemeenschap en de broederschappen St. Ambrosius en St Jozef & Barbara. &nb...
Lees verder...

Bijzondere gebeurtenissen in 2012

29 december 2012


Herdenking van de 70e sterfdag van Edith en Rosa Stein   De Stichting Dr. Edith Stein Echt.NL. heeft het jaar 2012 aangemerkt als het 70e herdenkingsjaar van het  overlijden van onze heilige Edith Stein en haar zus Rosa! Gedurende het hele jaar vonden er activiteiten plaats in het teken van deze tragische gebeurtenis. Zo zullen scholen, damesverenigingen, de Molukse gemeenschap en broederschappen werden uitgenodigd in het Trefcentrum Edith Stein om middels uitvoerige informatie en ...
Lees verder...

Pastoor- deken Raijmaekers  plotseling overleden

5 december 2012


De Stichting Dr. Edith Stein Echt, heeft de droeve plicht het overlijden van onze Oud-voorzitter en Erelid Pastoor Deken Dr. Albert Raijmaekers c.m.  mede te delen. Pastoor Deken Dr. Albert Raijmaekers c.m. werd geboren te Afferden, gemeente Bergen, op 21 september 1935. Hij trad op 21 september 1955 toe tot de Congregatie van de Missie Lazaristen te Panningen. Op 10 september 1961 werd hij daar tot priester gewijd, hopend dat hij uitgezonden zou worden naar de missies. Hij kreeg echter d...
Lees verder...

Bezoek Burgemeester van Echt-Susteren met een delegatie van Neustadt an der Weinstrasse

16 november 2012


In het kader van een “Jumelagetreffen op Europees niveau “ bezocht de Burgemeester van Echt-Susteren Drs. Jos Hessels met een delegatie van Neustadt an der Weinstrasse op 16 november onze Stichting. De burgemeester werd begeleid door Wethouder R. Geraads , gemeentesecretaris Drs. G. Van Balkom en facilitair medewerker Kèvin Bos. Namens de Stichting aanwezig:  Ton van Vugt en  Frans Stassen.   Henny Pustjens v/d Laak en Jen Stassen Muyrers. Het gezelschap werd door Jen Stassen b...
Lees verder...

Gouverneur bezocht Stichting Dr. Edith Stein

9 november 2012


In het kader van Projecten Echt- Susteren De Limburgtour werd de Stichting Dr. Edith Stein op woensdag 9 november bezocht door de Gouverneur van Limburg de Heer Th. Bovens met echtgenote en de burgemeester van Echt-  Susteren de Heer J. Hessels. Na een welkomstwoord door bestuursleden in het Edith Stein Trefcentrum werd door onze secretaris Mevrouw J. Stassen – Muyrers een inleiding gegeven met daarin een levensschets van Edith Stein en een toelichting op de vele doelstellingen van onze Stic...
Lees verder...

Deelname Stichting Dr. Edith Stein Echt aan opening van HET JAAR VAN HET GELOOF.

14 oktober 2012


Deelname van de Stichting Dr. Edith Stein Echt aan de opening van  HET JAAR VAN HET GELOOF. Het bisdom opende op bijzondere wijze HET JAAR VAN HET GELOOF op zondag 14 oktober in de kathedraal van Roermond! Een vertegenwoordiging van parochies en congregaties, waarin een heilige en dus Grondlegger van het Geloof heeft geleefd, werden met een relikwie van hun heilige uitgenodigd voor deelname aan de opening van HET JAAR VAN HET GELOOF en de daarop volgende  plechtige Eucharistieviering. Ee...
Lees verder...

Zoeken