Nieuws


Deelname Stichting Dr. Edith Stein Echt aan opening van HET JAAR VAN HET GELOOF.

14 oktober 2012


Deelname van de Stichting Dr. Edith Stein Echt aan de opening van  HET JAAR VAN HET GELOOF. Het bisdom opende op bijzondere wijze HET JAAR VAN HET GELOOF op zondag 14 oktober in de kathedraal van Roermond! Een vertegenwoordiging van parochies en congregaties, waarin een heilige en dus Grondlegger van het Geloof heeft geleefd, werden met een relikwie van hun heilige uitgenodigd voor deelname aan de opening van HET JAAR VAN HET GELOOF en de daarop volgende  plechtige Eucharistieviering. Ee...
Lees verder...

Ontvangst van Katholiek Vrouwengilde van Echt – Susteren

25 september 2012


In het kader van het 70e Herdenkingsjaar van Edith en Rosa Stein ontving de Stichting Dr.Edith Stein  op 25 september 2012 het Katholiek Vrouwengilde van  Echt – Susteren...
Lees verder...

Ontvangst bezoek katholiek Vrouwengilde Echt

25 september 2012


Op 25 september ontvingen wij bezoek van het katholiek Vrouwengilde Echt De 45 dames werden door de Stichting Dr. Edith Stein getrakteerd op koffie en vlaai en middels toelichtingen en DVD geïnformeerd over het leven en werken van Edith Stein. ...
Lees verder...

Litanie tot de heilige Teresia Benedicta van het kruis (EDITH STEIN) online

1 september 2012


V/A     Heer, ontferm u. V/A     Christus, ontferm u. V/A     Heer, ontferm u. V        Christus, hoor ons. A        Christus, verhoor ons. V        God Vader in de hemel A        ontferm u over ons. God Zoon, Verlosser van de wereld. God Heilige Geest Heilige drieëne God,   V        Heilige Maria, Koningin en Sieraard van de Karmel      A   bid voor ons Heilige Teresia Benedicta van het Kruis, Gij, dochte...
Lees verder...

Stolpersteine of te wel “Struikelstenen” voor Edith en Rosa Stein

2 juli 2012


Op dinsdag 2 juli zullen op bijzonder initiatief van de Stichting Dr. Edith Stein  in aanwezigheid van de kunstenaar en ontwerper Gunter Demnig en Mw. Vera van Cruchten om 13.00 uur twee stenen geplaatst worden in het trottoir voor het Karmelietessenklooster te Echt Stolpersteine is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig (1947, Berlijn). De kunstenaar Gunter Demnig herdenkt de slachtoffers van het nazitijdperk door voor hun laatste   woning gedenkstenen in het trottoir a...
Lees verder...

Boek over Edith Stein in het Duits vertaald!

30 juni 2012


De Duitse vertaling van het boek “De Heilige Edith Stein en haar tijd” van de auteur Willem Heemskerk  is een feit. Het boek beschrijft het leven van Edith Stein, een Joods-Duitse filosofe en heiligverklaarde karmelietes, die de laatste jaren van haar leven in het Karmelklooster van Echt verbleef. De grote dramatiek van de kampen, de nazi- ideologie, de Wannsee- conferentie, de Auschwitz- leugen èn het voorbeeldig verzet tegen de nazi’s, maakt – tezamen met een stuk autobiografie...
Lees verder...

Edith Stein jaarvergadering in Trier van 1 t/m 3 juni 2012

1 juni 2012


Aanwezig van onze Stichting: Echtpaar van Dijk, Echtpaar Stassen en Mevrouw Pustjens v/d Laak. Een druk bezochte Jahresconferenz met ca. 90 leden begon op vrijdag 1 juni met een vergadering van het DB, waarna de leden werden begroet door de presidente van de E.S.G.D. Frau Dr. Katharina Seifert. Tijdens deze begroeting heeft Mevrouw Stassen -Muyrers het boek “Die Heilige Edith Stein und Ihre Zeit “ met een korte speech geïntroduceerd en aangeboden aan Frau Dr. Katharina Seifert. In het...
Lees verder...

Ontvangst 20 leden van de Broederschap St. Joseph – St. Barbara uit Echt

10 mei 2012


Wij ontvingen donderdag 10 mei 20 leden van de Broederschap St. Joseph  – St. Barbara uit Echt. Een enthousiaste groep mensen, voor ons heel bijzonder omdat het deze keer inwoners van Echt betrof en dus  bekend. Ook bijzonder te horen dat verschillende oudere mensen ( met name Marius Verlinden 93 jaar! ) nog herinneringen hadden aan Rosa Stein en het vroegere Karmelklooster. Het kamertje en de luiken, door Zuster Paula weer geopend, versterkte natuurlijk helemaal de herinneringen. ...
Lees verder...

Roepingszondag en 25e verjaardag van de zaligverklaring van Edith Stein

29 april 2012


ROEPINGENZONDAG, TEVENS DE 25e VERJAARDAG VAN DE ZALIGVERKLARING VAN EDITH STEIN. PREEK DOOR PASTOOR RAINER KANKE            Echt, 29-4-2012 Vandaag herdenken wij de 25e verjaardag van de Zaligverklaring van Edith Stein. Omdat er traditiegetrouw op deze zondag gebeden wordt voor roepingen tot het priesterschap, wil ik in een kleine bloemlezing enkele gedachten weergeven die Edith Stein over het priesterschap heeft opgeschreven. Haar gedachten zijn onderdeel van lezingen die ze in ...
Lees verder...

Verslag bezoek KDF Kempen

5 oktober 2011


Op 5 oktober ontvingen wij  om 10.00 uur bezoek van 47 dames van “KDF Kempen” uit de gelijknamige plaats in Duitsland. Namens de Stichting aanwezig Mw.Pustjens en de heren Stassen en v. Vugt. Mw.Stassen kon i.v.m. ziekte helaas niet aanwezig zijn. Welkomstwoord werd gevoerd door Mw. Pustjens, gevolgd door de DVD voorstelling over het leven van Edith Stein. Daarna volgde tekst en uitleg in de kerk en bij het monument vòòr de kerk. Tot slot werd het klooster bezocht. Met dank aan Zr. Pa...
Lees verder...

Zoeken