Litanie tot de heilige Teresia Benedicta van het kruis (EDITH STEIN) online

1 september 2012


herdenking-edith-steinV/A     Heer, ontferm u.
V/A     Christus, ontferm u.
V/A     Heer, ontferm u.
V        Christus, hoor ons.

A        Christus, verhoor ons.

V        God Vader in de hemel
A        ontferm u over ons.

God Zoon, Verlosser van de wereld.

God Heilige Geest

Heilige drieëne God,

 

V        Heilige Maria, Koningin en Sieraard van de Karmel      A   bid voor ons

Heilige Teresia Benedicta van het Kruis,

Gij, dochter van het uitverkoren volk,

Gij, christen die leeft vanuit het geloof van de vaderen,

Gij, trouwe leerlinge van de gekruisigde Verlosser,

Gij, eerbiedige aanbidster van de eucharistische Heer,

Gij, groter vereerster van het Heilig Hart van Jezus,

Gij, geliefde dochter van de allerzaligste Maagd Maria,

Gij, navolgster van haar deugden,

Gij, begeleidster van Maria op de kruisweg van haar Zoon,

Gij, Sieraad van de Kerk van Christus,

Gij, voorbeeld voor de werkende vrouw,
Gij, onbaatzuchtige leidster van de jeugd,

Gij, bode en ambassadeur van de vrede,

Gij, helpster van de armen en zwakken,
Gij, dochter van de heilige Teresa van Jezus,

Gij, karmelites die leeft volgens de leer van Sint Jan van het Kruis,
Gij, steeds biddende religieuze,

Gij, minnares van armoede en eenvoud,

Gij, diep gelovige vrouw die op God vertrouwde,

Gij, verstandige vrouw die door Gods Geest werd verlicht,

Gij, vrouw die met een blij hart God en de mensen diende,
Gij, sterke vrouw in de beproevingen van het leven.

Gij, vrouw die leefde vanuit de goedheid van God,

Gij, vrouw die de waarheid zocht,

Gij, zuivere vrouw die volgens de waarheid leefde,
Gij, vrouw die het mysterie onderzocht van het eeuwige zijn,
Gij, lerares van de waarheid,

Gij, beleidster van het christelijke geloof,

Gij, slachtoffer van menselijke boosheid en blindheid,

Gij, martelares van het joodse volk,

Gij, helpster in alle zorgen en noden van de mensen,
Gij, patrones van Europa,

V     U vertrouwen wij toe de zorgen en intenties van de heilige Kerk,   A  bid voor ons.

U vertrouwen wij toe de intenties en zorgen van de heilige Vader
en die van onze bisschoppen,

U vertrouwen wij toe de zorgen en noden van de priesters en religieuzen,

U vertrouwen wij toe de zorg voor priesterroepingen en het religieuze leven,

U vertrouwen wij toe de christelijke gezinnen,

U vertrouwen wij toe het behoud van het christelijke geloof in Europa,

U vertrouwen wij toe de angsten en noden van de vervolgde christenen,

U vertrouwen wij toe alle geloofsverkondigers,

U vertrouwen wij toe allen die hun christelijk geloof hebben verloren,

U vertrouwen wij toe allen die zich inzetten voor de eenheid van de christenen,

U vertrouwen wij toe de politici die zich inzetten voor gerechtigheid en vrede,

U vertrouwen wij toe een harmonieuze samenleving van de verschillende volkeren
en rassen,

U vertrouwen wij toe de zonen en dochters van het joodse volk,

U vertrouwen wij toe de volkeren die geteisterd worden door oorlog en hongersnood,

U vertrouwen wij toe de zorgen van de werkenden,

U vertrouwen wij toe het werk van de docenten en professoren
op scholen en universiteiten,

U vertrouwen wij toe het werk van de wetenschappers,

U vertrouwen wij toe de zorgen van vaders en moeders om hun gezinnen,

U vertrouwen wij toe de toekomst van de kinderen en jongeren,

V        In de noden van elke dag,           A        bid voor ons.

In radeloosheid en twijfel,

In bekoring en lijden,

In ziekte en pijnen,

In angsten om de toekomst,

In elke nood waarin wij tot u roepen,

In het uur van onze dood,

 

V        Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,

A        spaar ons, Heer.

V        Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,

A        verhoor ons, Heer.
V        Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,

A        ontferm u over ons.

 

V        Bid voor ons, heilige Teresia Benedicta van het Kruis,

A        Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

 

V        Heilige en levende God,

op voorspraak van heilige Teresia Benedicta van het Kruis

smeken wij U:

Schenk ons uw hulp in onze aardse noden
en geef ons de genade,

om na de moeilijkheden van dit leven,
uw heerlijkheid te mogen aanschouwen
en eeuwig uw erbarmen te mogen prijzen .

Dat vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.


Zoeken