Deelname Stichting Dr. Edith Stein Echt aan opening van HET JAAR VAN HET GELOOF.

14 oktober 2012


koormantel-edithDeelname van de Stichting Dr. Edith Stein Echt aan de opening van  HET JAAR VAN HET GELOOF.

Het bisdom opende op bijzondere wijze HET JAAR VAN HET GELOOF op zondag 14 oktober in de kathedraal van Roermond! Een vertegenwoordiging van parochies en congregaties, waarin een heilige en dus Grondlegger van het Geloof heeft geleefd, werden met een relikwie van hun heilige uitgenodigd voor deelname aan de opening van HET JAAR VAN HET GELOOF en de daarop volgende  plechtige Eucharistieviering.

Een zeer vererende uitnodiging waaraan de Stichting graag gevolg gaf.

foto-kathedraal-1

Een afvaardiging van de Stichting Dr. Edith Stein heeft de bekende koormantel van Edith Stein tijdens de opening van de viering in processie door de kerk gedragen, waarna het relikwie bij het altaar werd geplaatst. Zoals bekend heeft Edith Stein deze koormantel gedragen tijdens haar verblijf in het Carmelklooster van Echt.

Tijdens de voorbeden, afgestemd op Edith Stein en voorgedragen door Mw. Jen Stassen – Muyrers werd deze mantel getoond.

 

Het bisdom Roermond opende het “Jaar van het geloof “  op zondag 14 oktober  op een bijzondere wijze  met een Pontificale Eucharistieviering
in de St. Christoffelkathedraal.

Een vertegenwoordiging  van parochies en congregaties, waarin een heilige en dus grondlegger van het geloof heeft geleefd, waren met een relikwie van hun heilige uitgenodigd voor deelname aan de opening van het “Jaar van het geloof “ en de daarop volgende  plechtige Pontificale Eucharistieviering gecelebreerd door Mgr Frans Wiertz.

Van 10 Limburgse heiligen waren vertegenwoordigers met relieken aanwezig te weten: H. Servatius, H. Edith Stein, H. Gerlachus, H. Karel Houben, H. Arnold Janssen, Z. Josepha Stenmans, Z. Maria Tauscher, Z. Helena Stollenwerk, H. Lambertus, H. Amelberga.

koormantel-in-kathedraal-21

Een afvaardiging van de Stichting Dr. Edith Stein, Mevrouw H. Pustjens v/d Laak  en Mevrouw J. Stassen Muyrers  hebben de bekende koormantel van Edith Stein tijdens de opening van de viering in processie door de kerk gedragen, waarna het relikwie bij het altaar werd geplaatst.

Tijdens de voorbeden, afgestemd op Edith Stein en voorgedragen door Mevrouw Stassen – Muyrers werd deze mantel  getoond door Mevrouw Pustjens v/d Laak.

Na de Eucharistieviering werd  de kerkgangers gelegenheid geboden de relieken te vereren.

Koffie, broodjes en een informele ontmoeting met Mgr. Wiertz volgde in de Bisschoppelijke kantoren in de Swalmerstraat.


Zoeken