Stolpersteine of te wel “Struikelstenen” voor Edith en Rosa Stein

2 juli 2012


Op dinsdag 2 juli zullen op bijzonder initiatief van de Stichting Dr. Edith Stein  in aanwezigheid van de kunstenaar en ontwerper Gunter Demnig en Mw. Vera van Cruchten om 13.00 uur twee stenen geplaatst worden in het trottoir voor het Karmelietessenklooster te Echt

Stolpersteine is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig (1947, Berlijn).

gunter-demnig-foto

De kunstenaar Gunter Demnig herdenkt de slachtoffers van het nazitijdperk door voor hun laatste   woning gedenkstenen in het trottoir aan te brengen.
“Een mens is pas vergeten als zijn naam vergeten is “, zegt Gunter Demnig

Met de stenen voor de huizen houd je de herinnering levendig aan de mensen die er ooit woonden,
in Echt dus Edith en Rosa Stein
De kunstenaar noemt ze Stolpersteine omdat je erover struikelt met je hoofd en je hart, en je moet buigen om de tekst te kunnen lezen.

Op de kleine stenen  ( 10 x 10 cm ) zijn, in een messing plaatje, de naam, geboortedatum, deportatiedatum en plaats en datum van overlijden gestanst.
Het project Stolpersteine loopt sinds het jaar 1994 en er zijn reeds ca. 34000 stenen in Europa gelegd.

Er zullen enkele personen het woord voeren en het geheel zal muzikaal omlijst worden.

U bent van harte uitgenodigd  bij dit voor Echt- Susteren unieke gebeuren aanwezig te zijn.

foto-stolpersteine-klaar-voor-website-1

 

Verslag plaatsing “Stolpersteine”

Onder een stralende zon werden op dinsdag 3 juli, door de bekende kunstenaar Gunter Demnig,   twee “Stolpersteine “bij het Karmelklooster in Echt-Susteren  geplaatst.

Dit ter nagedachtenis aan Edith Stein en Rosa Stein, welke op 2 augustus 1942 vanuit het klooster door de Gestapo zijn gearresteerd  en op 9 augustus 1942 vermoord in Auschwitz.

Gunter Demnig herdenkt in zijn project de slachtoffers van het Nazitijdperk door voor hun laatste woning gedenkstenen in het trottoir aan te brengen “want een mens is pas vergeten als zijn naam vergeten is “ aldus Gunter Demnig.

De gedenksteentjes zijn bedoeld als een plek voor familieleden en vrienden om samen te komen, om te bidden, bloemen te leggen of gewoon even stil te staan  en te gedenken.

 

Onder de gasten bevonden zich onder meer, Schwester Ancilla ocd. Priorin van het Karmelklooster te Keulen en Schwester Caterina ocd.  Eveneens aanwezig, erelid van de Stichting Dr. Edith Stein Echt, Mevrouw Prof. Dr. Ilse Kerremans, Burgemeester van Echt- Susteren de Heer J. Hessels, Z.E.H. Pastoor R. Kanke, Mevrouw Vera van Cruchten, oud-inwoonster van Echt en sponsor van de struikelsteentjes en de Heer Piet Aben welke voor de muzikale omlijsting heeft gezorgd.

Het voltallig bestuur van de Stichting Dr. Edith Stein Echt bevond zich tussen de vele belangstellenden.

Na het welkomstwoord door de voorzitter van de Stichting Dr. Edith Stein,

Mevrouw –  J. Stassen Muyrers werden de “Stolpersteine “geplaatst door de Heer Demnig en met een toespraak  ingezegend door Pastoor Kanke. Witte rozen werden door de voorzitter bij de steentjes gelegd. Het toepasselijk woord van Burgemeester Hessels werd gevolgd door een emotioneel woordje van  Mevouw Vera van Cruchten. Zij zag als klein kind hoe beide vrouwen werden gearresteerd en weggevoerd.

De Heer Piet Aben besloot de bijzonder ingetogen ceremonie door op zijn bugel een

indrukwekkende “Last Post” te laten horen.

De gasten werden hierna door de Stichting uitgenodigd voor een eenvoudige lunch.

De Stichting Dr. Edith Stein Echt, dankt allen die aan dit evenement, op welke wijze dan ook, hebben meegewerkt.


Zoeken