Bezoek Servatiusacademie Maastricht 

17 mei 2011


Wij ontvingen op dinsdag 17 mei 2011, 20 personen van de Servatiusacademie uit Maastricht.
Onder leiding van de voorzitter van de academie, de Heer Mr. Huenges Wajer arriveerde de groep om 18.30 uur in Echt. Rondleiding in de kerk werd door de heer Frans Stassen verzorgd, toelichtingen van drieluik door Pastoor Rainer Kanke, vensters, monumenten etc. werden door Mevr. Ken Stassn van toelichting voorzien.
De Eucharistieviering werd gecelebreerd door Pater Wilkens sj. in concelebratie met  Pastoor Rainer Kanke, waarna een  uitgebreide levensschets van Edith Stein werd voorgedragen door Mw. Jen Stassen.
In het trefcentrum was koffie en vlaai , werd het archief bestudeerd en stond Ton v. Vugt gereed om de DVD te vertonen.  Na afloop werden verschillende boeken gekocht waarna een pittig vragenuurtje en een bijzonder geanimeerd gesprek met Pater Wilkens volgde. De groep was dermate geïnteresseerd dat wij helaas vergaten om foto’s te maken!


Zoeken