Nieuwe bloem genoemd naar Edith en Rosa Stein

2 november 2010


Na intensief en tijdrovend onderzoek is de bekende sierteeltkweker Piet Diemeer er onlangs in geslaagd een heel bijzondere Nerine  Bowdenii  te kweken.
Ter verduidelijking: De bloem is familie van de Amaryllis.
Piet Diemeer heeft een bijzondere affiniteit en verering voor Edith en Rosa Stein.
Zijn  plan is nu deze nerine de naam  “Edith Rosa Stein” te geven.
Hij komt hiervoor op 2 november a.s. om 15.00 uur  met het echtheidscertificaat  naar het Trefcentrum Edith Stein  in Echt om de nerine “Edith Rosa Stein “ symbolisch te laten “dopen”.

Bij de opening zal iedereen verwelkomd worden door onze secretaris Mw. J. Stassen- Muyrers die vervolgens heel toepasselijk een inleiding zal houden over de doop van Rosa Stein.

Vervolgens zal Z.E.H.Pastoor R. Kanke de symbolische “doop” verrichten, gevolgd door tekening van de bijbehorende oorkonde door de Heer Piet Diemeer en Mw. J. Stassen.
De Stichting ontvangt een exemplaar.

In de pauze wordt er koffie met vlaai geserveerd.

Daarna is het de beurt aan de heer Piet Diemeer, die ongetwijfeld een interessante toelichting zal geven op het ontstaan van deze prachtige bloem en zijn idee de Nerine te vernoemen naar Edith en Rosa Stein.

Vervolgens zal Mw. Stassen een dankwoord uitspreken en is er nog tijd voor een gezellig samenzijn.

U bent van harte welkom op deze informele plechtigheid.

Tenslotte dit nog: Het unieke certificaat zal tentoongesteld worden tijdens onze themadag op zaterdag 13 november in het Zorgcentrum “ De Egthe”

Zie onderstaande fotoreportage en verslag!!

bestuursleden-van-de-stichting doop-nerine-door-pastoor secretaris-overhandigt-de-heer-diemeer-h z

Doop Edith-Rosa Stein  Nerinebloem.

Op dinsdag 2 november werd in het Edith Stein Trefcentrum een bloem symbolisch door de Z.E.H. Pastoor R. Kanke gedoopt. Aan het bolgewas de “ Nerine Bowdenii “ werd hierbij  de naam “ Edith-Rosa Stein Nerine “ toegekend.

 

De succesvolle bloemenkweker, De Heer Diemeer  uit Heemskerk behaalde vele ereprijzen en certificaten op nationale en internationale bloemententoonstellingen. Hij  had  het briljante idee  om zijn prachtige gekweekte Nerine de naam van Edith –  Rosa Stein te geven. Dit ook omdat het jaar 2010 het gedenkjaar is van 65 jaar bevrijding van de WO II waarin  vele Joodse slachtoffers zijn gevallen waaronder Edith en Rosa Stein. Vandaar dat  voor het doopritueel de dag van Allerzielen gekozen werd.

 

Omdat de H. Rosa van Lima de patrones van de bloemenkwekers is, droegen al vele succesvolle bloemgewassen haar naam. De Heer Diemeer ging op zoek naar een alternatief en kwam terecht bij de gezusters Stein, waarvan hij Rosa Stein de “vergeten heilige “noemt. Voor Rosa en Edith Stein is deze geste natuurlijk een hele eer, echter ook de Stichting Dr. Edith Stein Echt was blij verrast met dit nieuws. Een heel bijzondere manier om het gedachtegoed van beide vrouwen levendig te houden.

Het doopritueel waarbij iedereen welkom was, resulteerde in een gezellige middag, met lezingen van Mijnheer Pastoor Kanke en Mevrouw Stassen Muyrers,  compleet met koffie en Limburgse vlaai! De Heer Diemeer kreeg het boek “De Heilige Edith Stein en Haar Tijd “ geschreven door Dr. Willem Heemskerk, als dank aangeboden. KRO televisie heeft alles op de gevoelige plaat vastgelegd. De uitzending is te zien op RKK , woensdag 10 november om 17.00 uur.

 


Zoeken