Bijzondere Pontificale Eucharistieviering bij gelegenheid van de herdenking van de dood van Edith Stein

12 augustus 2007


Bijzondere Pontificale Eucharistieviering bij gelegenheid van de herdenking van de dood van Edith Stein op zondag 12 augustus 2007 in de H.Landricuskerk.

De Stichting Dr. Edith Stein herdacht in dit jaar de tragische dood van onze zuster Edith Stein op zeer speciale wijze met een plechtige Pontificale H.Mis in de H. Landricuskerk op zondag 12 augustus om 10.00 uur met als hoofdcelebrant Mgr. E. de Jong en als concelebranten Pastoor R.Kanke uit Echt en Pastoor J.Honings uit Posterholt.

foto-koor-posterholt

Het befaamde, bijna 40 jaar oude Posterholts gemengd koor, onder leiding van niemand minder dan Jan Teuwen, heeft de dienst met gezang opgeluisterd. Gekozen is voor de Missa Brevis nr.7 van Gounod met o.a. muziekstukken als Die Ehre Gottes van Beethoven en het Pater Noster van Cedroff. Het uit 50 leden bestaande koor is opgericht in 1968, in eerste instantie als kerkkoor maar na verloop van tijd zijn ook vaak gevraagde profane nummers in het repertoire opgenomen. Toch viert het religieuze karakter de boventoon; zo worden regelmatig klassieke H.Missen van Mozart, Gounod en Schubert ten gehore gebracht. Het zangkoor kent een optimale stemverhouding; dirigent Jan Teuwen is reeds vanaf de oprichting aan het koor verbonden! Als organist treedt op Bart Golsteyn, die vele jaren opleiding genoten heeft van Gerard Sars en Jean Pierre Steyvers.


Zoeken