Hoge Pauselijke Onderscheiding voor Mevrouw José Smeets- Coorens uit Maria Hoop

12 augustus 2007


foto-jose-uit-krantMevrouw José Smeets – Coorens uit Posterholt is onderscheiden met de Pauselijke Onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Mgr. E.de Jong heeft haar persoonlijk deze onderscheiding uitgereikt na afloop van de Pontificale Hoogmis op 12 augustus in de H.Landricuskerk te Echt. Mw. José Smeets ontving deze onderscheiding als waardering voor haar jarenlange, zeer gemotiveerde en belangeloze inzet voor de Stichting Dr. Edith Stein Echt. Gedecoreerde heeft talloze lezingen gegeven over Edith Stein, van Bergen in Noord Limburg tot Eysden in het Zuiden, en wordt nu nog zeer regelmatig gevraagd als spreekster over deze heilige Zuster. Oorspronkelijk ging dit met behulp van dia’s en projectiescherm; tegenwoordig uiteraard met beamer en DVD.

Samen met Mw. Stassen heeft ze zeer volhardend gewerkt aan de opzet van het documentatiecentrum, bestaande uit fotomateriaal, bibliotheek en archief over Edith Stein. Een moeizaam en tijdrovend karwei, dat enkele jaren in beslag nam. Komende van Posterholt(!) is ze nu nog elke week op dinsdag ochtend trouw aanwezig in het Trefcentrum om deze taak contentieus uit te voeren en bezoekers w.o leerlingen van scholen, en vrouwenbewegingen uitgebreid te infomeren.

Een volgende taak, die ze met veel toewijding uitoefent is het ontvangen en begeleiden van de vele pelgrims, nationaal zowel als internationaal, die jaarlijks Echt bezoeken. Dergelijke bezoeken worden vaak door haar gekoppeld aan een boeiende lezing. Een uitgesproken prestatie was de begeleiding van de ca 2000 jongeren tijdens de Wereldjongerendagen, Dit geschiedde weliswaar samen met de andere leden van de Stichting, maar haar aandeel hieraan was aanzienlijk! Elk in dit verband op haar gedane beroep wordt enthousiast gehonoreerd. Niets was en is haar teveel!! Ook haar bijzondere geleverde inspanning bij de zaligverklaring van Edith Stein in 1987 en de heiligverklaring in 1998 verdient alle lof. Samen met de leden draagt ze zorg voor een verantwoorde uitgave van het Vriendenblad van de Stichting Dr.Edith Stein. Vanwege haar vele verdiensten heeft genoemde Stichting haar in mei van dit jaar tot erelid benoemd! Naast het Edith Stein gebeuren is zij: Reeds 17 jaar trouw lid van het Posterholts Gemengd koor, waarvan ze nu voorzitter is. Lectrice, lid van de werkgroep Kinderwoorddienst en lid van de Avondwakegroep in Posterholt. 52 Jaar lid van de Vrouwenbond in Posterholt, waarvan de laatste 17 jaar als voorzitter. Al jarenlang is zij Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.


Zoeken