Prof Dr. Jo Marx schenkt unieke relikwieën aan de Stichting Dr. Edith Stein.

15 augustus 2007


koormantel-edithWoensdag 15 augustus 2007 werden wij in Echt bezocht door de Heer Prof. Dr. Jo J.M. Marx en zijn zus, Mevrouw Jullie Marx, resp.zoon en dochter van de Heer Ernst Marx.

Vader Ernst Marx was van Joodse afkomst en woonde tijdens de W.O. 11 op de hoek van de Gelrestraat – Bovenstestraat. Zijn vrouw was een Duitse en  Katholiek. Ernst is overgegaan tot het Katholicisme , gedoopt en gevormd.

De vader van Echtenaar Fons Delsing en zijn tante Marieke Delsing waren resp. peetoom en peettante van Ernst Marx en zijn zoon Jo.

Marieke was bevriend met Edith Stein.

Fons en echtgenote Finy Delsing vergezelden het gezelschap  naar het trefcentrum, waar wij  hun geschiedenis en  vele interessante oorlogsverhalen gehoord hebben. De Heer  Fons Delsing is misdienaar geweest in de Karmel kapel en heeft met zijn familie verschillende maanden onderdak gevonden in het Karmel klooster. Hij was bovendien getuige van de deportatie van Edith en Rosa.

De familie Marx werd in Echt uit hun huis verdreven dat opgeëist werd door de Hitler Jugend.

Zij zijn liefdevol opgenomen door  tante Marieke Delsing , een trouw bezoekster en helpster van de zusters Karmelitessen -.

 

De Heer Ernst Marx kreeg ter gelegenheid van zijn  doop en vormsel, een kruis van  Edith Stein  – wellicht heeft zij dit zelf aan haar habijt gedragen – een rozenkrans en twee relikwieën  van de H. Theresia van Lisieux. De kostbare bezittingen van Edith Stein zijn ons door Jo en Julie Marx overhandigd plus het originele,door Edith  persoonlijk geschreven, begeleidend briefje! De Stichting Dr. Edith Stein was uiteraard zeer vereerd met dit bezoek en dankt nogmaals voor deze fantastische geste!

Deze unieke relikwieën krijgen een ereplaats in het kastje in de H.Landricuskerk, waar de koormantel van Edith Stein hangt.

Wij nodigen graag iedereen uit om deze te komen bezichtigen!!

onderstuk-vitrine-enige-juiste


Zoeken