Nieuws


Bezoek pelgrims uit USA op 23 juni 2018

24 juni 2018


De Stichting Dr. Edith Stein Echt ontving op zaterdag 23 juni 2018 een Amerikaanse pelgrimsgroep. De pelgrims kwamen uit verschillende staten van Amerika. Omdat er geregeld  vraag is naar een Engelstalig boek over Edith Stein, heeft  de Stichting Dr. Edith Stein Echt het boek “ Leven aan Gods hand “ door Dr. Ilse Kerremans in de Engelse taal laten vertalen. De eerste boeken werden gekocht en zijn op weg naar Amerika! Zoals je ziet ( links onder op de foto), was de bekwame reisleidster Olga...
Lees verder...

Bezoek leden van de Karmel Gemeenschap Titus Brandsma ocds.

28 mei 2018


Op zaterdag 26 mei 2018 ontving de Stichting Dr. Edith Stein Echt enkele leden van de Karmel Gemeenschap Titus Brandsma ocds. Onze rondleiding langs de Edith Stein herdenkingstekens werd als zeer waardevol gezien. ...
Lees verder...

Bezoek uit Korea

9 mei 2018


De Stichting Dr. Edith Stein ontving op zaterdag 5 mei 2018 een groep pelgrims uit Korea Met grote interesse werd onze rondleiding langs de Edith Stein gedenktekens gevolgd. Ook Drs. Jos Hessels burgemeester van Echt - Susteren kwam het gezelschap begroeten met een toepasselijke speech, waarin hij over de vrede in Korea sprak. Het bezoek werd afgesloten met een Eucharistieviering in de St. Landricuskerk. ...
Lees verder...

Overlijden erelid Mevrouw José Smeets- Coorens

3 april 2018


Met droefheid heeft de Stichting Dr. Edith Stein Echt NL. kennisgenomen van het overlijden van ons erelid Mevrouw José  Smeets – Coorens op 19 maart 2018. José zal steeds in onze gedachten voortleven als een loyaal erelid en inspirerende persoonlijkheid op wie je altijd een beroep kon doen bij het geven van lezingen en rondleidingen voor groepen pelgrims op bezoek bij onze Stichting. Als groot kenner en fervent pleitbezorgervan Edith Stein hield zij op de haar typisch eigen wijze boeien...
Lees verder...

Themadag 2018 is vastgesteld op 10 november

27 december 2017


De komende themadag zal plaatsvinden op 10 november 2018. Inleiders zijn Pater Benoît Standaert en Prof Dr Ilse Kerremans. De titel van de voordracht van Pater Standaert is : "Geloven-Lezen-Denken. Edith Stein lezeres van de Brief aan de Hebreeën en de Openbaring."  ...
Lees verder...

De heer P.v.Dijk erelid van de Stichting Dr. Edith Stein

26 december 2017


Dinsdag 12 december 2017  heeft de Stichting Dr. Edith Stein Echt de heer P.A.van Dijk benoemd tot erelid van de Stichting. Dit voor zijn tomeloze inzet en verdiensten  bij de opbouw van de Stichting Dr. Edith Stein Echt NL. Gedurende het achtendertig jarig lidmaatschap heeft de heer Piet van Dijk zeker 20 jaar als consciëntieus penningmeester de nodige tijd en energie gestoken in het zorgvuldig bijhouden van de boekhouding en zo een wezenlijke bijdrage geleverd tot onze financieel gezonde ...
Lees verder...

Verslag Edith Stein themadag november 2017

13 november 2017


De Jaarlijkse Edith Stein Themadag , georganiseerd door de Stichting Dr. Edith Stein Echt werd gehouden op zaterdag 11 november 2017. De thema’s van  twee bijzonder professionele referenten werden door 102 gasten uit binnen en buitenland met interesse, verbazing en geregeld met ontroering gevolgd. Thema van Dr. Herman Van Rens: “ De Jodenvervolging in Limburg, een probleem van Joden en Christenen.” Een overzicht over de manier waarop veel Joden uit deze provincie werden weggev...
Lees verder...

Bezoek van een aantal dames uit Dronten en Lelystad

4 november 2017


De Stichting Dr. Edith Stein Echt ontving op 3 november 2017 een aantal dames  vanuit Dronten en Lelystad, welke geregeld een bezinningsroute plannen. Zij logeren dit weekend bij de Paters Trappisten in de Abdij Lilbosch, waar de mogelijkheid bestaat  om  enige dagen vanaf de zijkant met de monniken mee te leven. Vooraf werd met onze begeleiding de Edith Stein route gelopen....
Lees verder...

Bezoek pelgrims uit New York

22 oktober 2017


Op zaterdag 21 oktober ontving de Stichting Dr. Edith Stein Echt Nl een groep pelgrims uit New York, welke met onze begeleiding de Edith Stein pelgrimsroute heeft gevolgd. Opvallend was hun grote kennis over Edith Stein en de interesse voor onze toelichtingen. De tocht werd afgesloten met een Eucharistieviering  in de H. Landricus en H. Edith Stein kerk....
Lees verder...

Themadag Edith Stein

22 oktober 2017


Onze traditionele ook dit jaar weer veelbelovende  themadag  wordt gehouden op  zaterdag 11 november a.s. Voor meer info klik op "Themadagen"...
Lees verder...

Zoeken