Schwester Maria Amata Neyer is helaas overleden.

10 maart 2019


Op 2 maart 2019 is Zuster Maria Amata Neyer OCD  op 96 jarige leeftijd overleden in het Karmelitessen klooster “Maria vom Frieden “ te Keulen.

Zuster Maria Amata werd op 16 februari 1961 tot Priorin benoemd .

Haar lange dienst als Priorin werd bekroond met de Zaligverklaring  van Edith Stein in Keulen op 1 mei 1987 door Paus Paulus Johannes 11.

Daarna heeft zij een groot aandeel gehad in de verzameling van de archieven en geschriften van Edith Stein.
Zij schreef verschillende boeken en nam  onder meer het initiatief voor het stichten van de Edith Stein Gesellschaft Deutschland

De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op zaterdag 9 maart 2019 om 14.00 uur in de kapel van het Karmelklooster te Keulen.

De heer en mevrouw Stassen zijn namens onze stichting hierbij aanwezig geweest. De heer Stassen droeg mede de grafkist.

 


Zoeken