Doelstelling


De doelstelling van de Stichting Dr. Edith Stein Echt NL.

De gedachte aan de Heilige Karmelietes Zuster Teresia Benedicta a Cruce (Dr. Edith Stein)- die haar laatste levensjaren in de Echter Carmel doorbracht- levend te houden en te bevorderen.

De Stichting tracht deze doelstelling te bereiken door:

Het promoten van de gemeente Echt- Susteren als bedevaartsoord van Edith Stein. Het uitnodigen, ontvangen en begeleiden van de vele pelgrims, die Echt- Susteren jaarlijks bezoeken. Het doen plaats vinden van Kerkelijke vieringen. Het onderhouden van een goede band met de Carmel , het bisdom Roermond en de vele Edith Stein Stichtingen in het buitenland Het (doen) houden van lezingen en voordrachten; Het verschaffen of openstellen van ons archief met uitgebreid documentatiemateriaal, in het bijzonder aan scholen, aan jongeren en vrouwenbewegingen Het verzamelen van materiaal – waaronder studieboeken en geschriften van en over  Dr. Edith Stein- ten behoeve van het eigen, voor ieder toegankelijk archief; Het zo mogelijk bevorderen van nieuwe publicaties over Edith Stein uit eigen kring”

In overleg met onze stadsgidsen, het Museum v.d. Vrouw en de VVV Zuid Limburg ontvangen wij bezoekers en informeren hen omtrent  het leven van Edith Stein in het algemeen en haar verblijf destijds in de gemeente Echt- Susteren in het bijzonder. Uiteraard staan wij elk jaar weer klaar voor enkele honderden pelgrims welke ons weer gaan bezoeken. Met de grootste aandacht en zorgvuldigheid zal de Stichting de pelgrims , nationaal zowel als internationaal, ontvangen en begeleiden door Echt – Susteren. Het jaarlijks organiseren van een voor ieder toegankelijke themadag Deelname aan de Dodenherdenking in de maand mei. Invulling geven aan een plechtige Eucharistieviering in het kader van de Octaaf van Schilberg. Participatie en actieve deelname aan het door de gemeente Echt- Susteren geëntameerde bezinningstoerisme! De door ons gehuurde archief ruimte in het “Trefcentrum Edith Stein” is elke 3e dinsdag van de maand geopend voor geïnteresseerden, zo ook op verzoek.. Het archief, boeken, geschriften etc., wordt nauwgezet onderhouden en geregeld van nieuwe boeken en geschriften voorzien. Onderhoud, vervanging en vernieuwing van het meubilair en de inventaris van dit archief De jaarlijks uitgifte van  “het Edith Stein Vriendenblad” Het up to date houden en uitgeven van de folder in 6 talen m.b.t de Edith Stein monumentale route door Echt.


Zoeken

Over de Stichting - Submenu