Over de Stichting


foto-edith-stein

Adres Stichting Dr. Edith Stein Echt NL
Cultuurhuis Edith Stein
Plats 1
6101 AP Echt
Nederland

Bestuursleden Stichting Dr. Edith Stein Echt. NL ;  april 2019

jen-stassen

Erevoorzitter:
Mevrouw J. Stassen – Muyrers,
Berkelaarsweg 27,
6101 AV Echt.
Tel. 0475.482136 / 0651085179.

 

 

Erelid:
Mevr. Prof. Dr. Ilse Kerremans,
Overwale 40 Bus 19
B.9000 Gent
België
Tel. 0032.9222.8466.

 

 

Erelid:
De Heer P. van Dijk, +06-11-2022
Julianastraat 67,
6101 HH Echt.
Tel. 0475.482512

Voorzitter:

 

Mevrouw Katinka Muijres-Pereij
Peijerstraat 90
6101 GG Echt
Tel: 06-18281117

Email:  secretariaat@edithstein.nl

  Vicevoorzitter:

 

De Heer M.Schlangen

.

 Secretaris:

 

Mevrouw Katinka Muijres-Pereij
Peijerstraat 90
6101 GG Echt
Tel: 06-18281117

Email:  secretariaat@edithstein.nl

 Penningmeester:

 

Mevrouw T. Pustjens- Heyman
Swaantjesweg 9
6101 XN Echt.
Tel. 0475.487445
of Tel 0475-481173

Bestuursleden.

A.H.vanVugt   Erelid
Imkerstraat 18
6101 GW Echt
Tel 0475-483595
A.H.vanVugt

Eerw. Zusters Karmelietessen,
Bovenstestraat 48,
6101 EL Echt.
Tel. 0475.481175

De heer R.Vroomen,
Mussenstraat 7,
6101 CR Echt.
Tel. 0475.483404.

Mevrouw T.Sevriens- Smits,
Bovenste Eind 34a,
6101 ER Echt.
Tel. 0475.488720.

De Heer F.Stassen, +5 april 2024
Berkelaarsweg 27,
6101 AV Echt.
Tel. 0475.482136.

Mw. P. Roijakkers
Steeg 14
6101 AR Echt

Mw. R. Ruijters- Mostard
Bovenstestraat 109
6101 EJ Echt

De Heer Mattie Schlangen
Nederland
 
   
   

Bankrekening ABN-AMRO,  IBAN nr.  NL23ABNA0437548813
ten name van
Stichting Dr. Edith Stein
p/a Mevrouw T. Pustjens- Heyman
Swaantjesweg 9
6101 XN Echt.

Speech gehouden door onze voormalige voorzitter/secretaris van de Sichting Dr. Edith Stein Echt NL.
Mw. J.P.E.M.Stassen- Muyrers , tijdens de Pontificale Eucharistieviering  op 25 juni 2017.


Waarom Edith Stein?

Omdat de kerk in haar de aandacht levend wil houden aan een afschuwelijk hoofdstuk in de Europese geschiedenis en daarmee de klemtoon legt op het belang van wederzijds respect, tolerantie en aanvaarding, waartoe allen worden opgeroepen. Het is een oproep om een broederlijke gemeenschap te vormen met begrip voor elkaar en een oproep om de grenzen van etnische, culturele en religieuze verschillen te overschrijden. Dat is tevens een richtwijzer voor de toekomst van de kerk!

Veel inwoners van Echt en omstreken dragen de Karmel aan de Bovenstestraat in Echt een warm hart toe. Het is vanuit dit klooster dat Zr. Teresia Benedicta van het Kruis – Edith Stein –  en haar zus Rosa, vanwege hun Joodse afkomst, door de Duitse bezetters gevangen werden genomen en op 9 augustus 1942 vergast in het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau. De directe aanleiding daartoe was een brief van de Nederlandse Bisschoppen, waarin stelling werd genomen tegen de deportatie van de Joden.

In de naoorlogse jaren werd pas goed duidelijk welk een levensgeschiedenis Edith Stein al vóór haar intrede in de Karmel van Keulen had. Zij is niet alleen bekend en gewaardeerd geworden om haar filosofisch en pedagogisch werk, maar ook wordt zij in toenemende mate vereerd om haar voorbeeldfunctie en haar zoektocht naar de waarheid en de zin van het menselijk leven. Op indringende wijze zocht zij naar de waarheid en vond uiteindelijk haar levensweg in de katholieke kerk. Zij gaf daarin een voorbeeld dat navolging verdient.

Edith Stein trekt in toenemende mate de aandacht. In steeds grotere kringen wordt zij als een vrouwenfiguur van grote noblesse geëerd.

Een van haar vele grote prestaties op intellectueel en cultureel gebied was o. m. dat zij er in slaagde om, uitgaande van de klassieke antropologie, scherpzinnig, maar ook omzichtig, de vrouw los te maken uit de rollen die haar traditioneel toebedacht waren.

Edith Stein werd door Paus Johannes Paulus II op 1 mei 1987 zalig verklaard en op 11 oktober 1998 heilig verklaard

Nadat Europa eeuwenlang alleen mannelijke patronen kende, heeft Paus Johannes Paulus II ook drie grote vrouwen uit de Europese geschiedenis tot voorbeeld willen stellen: Brigitta van Zweden, Catharina van Siena, en Edith Stein, zijn Patronessen van Europa.

In de arcaden van de St. Pietersbasiliek te Rome, werd een standbeeld van Edith Stein door Paus Benedictus XV1 ingezegend. Een delegatie van de Stichting Dr. Edith Stein Echt was hierbij aanwezig en werd in audiëntie door de Paus ontvangen.

Het ‘Europa Vredeskruis “hield tijdens een symposium van onze Stichting de wacht voor het klooster van de Zusters Karmelietessen te Echt. Dit “Vredeskruis “werd door Paus Benedictus XVI gezegend ter nagedachtenis van alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder de Vredesheilige Edith Stein.

De “Stichting Dr. Edith Stein Echt ” is, zoals blijkt uit de notariële akte van 10 november 1989, een voortzetting van het “Comité Dr. Edith Stein Herdenking” opgericht te Echt door burgemeester Willem Heemskerk, Deken Joosten en de Heer Ed Smits op 30 mei 1967. De Stichting heeft zich nu dus 50 jaar ingezet om de rijke inspirerende persoonlijkheid van Edith Stein in het licht te stellen en de verering te bevorderen.

Wij besteden veel zorg aan de goede contacten met het buitenland, in het bijzonder, Duitsland, België, Oostenrijk, Polen, Amerika en zelfs uit Chili en Brazilië – met hierbij de vermelding dat Edith Stein Stichtingen of Gezelschappen wereldwijd existeren.

In de loop der jaren zijn door de Stichting vele gevarieerde activiteiten georganiseerd op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Jaarlijks wordt een Edith Stein themadag gehouden, waarvoor deskundige sprekers worden uitgenodigd.
Boeken, documentatie, etc. worden verzameld en zorgvuldig opgeborgen in het archief.

De Stichting Dr. Edith Stein Echt heeft sinds de Heiligverklaring van Edith Stein in 1998 ca. 15.000 pelgrims vanuit de hele wereld ontvangen en hen geïnformeerd omtrent het leven van Edith Stein in het algemeen en haar verblijf destijds in de gemeente Echt in het bijzonder. Wij ontvangen de pelgrims in het Trefcentrum Edith Stein en organiseren lezingen, geven toelichtingen en vertonen een DVD, met haar levensbeschrijving in verschillende talen. Aankoop van boeken, medailles etc. is mogelijk.

Tevens begeleiden wij onze pelgrims langs de Edith Stein Gedenktekens in Echt. In deze kerk bevindt zich haar originele koormantel, enkele originele relikwieën en een fraai drieluik, vervaardigd door de Echter kunstenaar Karin Deneer.  Twee gebrandschilderde Edith Stein vensters –  vervaardigd door de Echter kunstenaar Huub Kurvers – werden tijdens een Pontificale Eucharistieviering ingezegend door de Bisschop van Roermond, Mgr. Frans Wiertz.

Deze kerk is tevens in augustus 2014 verheven tot bedevaartkerk ter ere van Edith Stein. De kroon op het vele werk van onze Stichting.

De Stichting wordt gevolgd door een groot aantal trouwe vrienden; zij ontvangen onze informatie en jaarlijks het Edith Stein Vriendenblad. Ook is een St. Landricus kerkgids door ons uitgegeven en zorgen wij voor het verspreiden van de zelfontwikkelde folder in 6 talen m.b.t de Edith Stein Monumentale route door Echt.

Met name rond de kerkelijke feestdag van Edith Stein op 9 augustus worden speciale vieringen georganiseerd en gezien het frequente bezoek aan onze website zien we dat er grote  belangstelling is voor Edith Stein. Ook wordt de aandacht voor haar eveneens tragisch om het leven gekomen zus Rosa levendig gehouden.

De afgelopen jaren heeft de Stichting gezorgd voor de herdruk van verschillende boeken, tevens voor de Duitse vertaling van het boek van Dr. Willem Heemskerk “De H. Edith Stein en haar tijd.”

Momenteel wordt het boek “Edith Stein, leven aan Gods hand “ – geschreven door  Erelid van
onze Stichting –  Prof. Dr. Ilse Kerremans –  vandaag hier aanwezig  – vertaald in de Engelse taal. Dit o.m. om ook aan de grote vraag van onze Amerikaanse pelgrims te voldoen.

De Nederlandse Karmelieten maar ook de Stichting Dr. Edith Stein in Echt zijn zich steeds bewust van het belang van de laatste 3 ½ levensjaren van Edith Stein in Nederland. Het aantal publicaties in het Nederlands van en over Edith Stein is beperkt.  Op verzoek van de Heren van de Nederlandse Provincie van de Ongeschoeide Karmelietenorde heeft Dr. Ilse Kerremans al haar kennis samengevat in dit boek. In haar voorwoord schrijft zij: Wat Edith Stein nog allemaal voor ons had kunnen betekenen – indien zij de oorlog overleefd had- wij kunnen er slechts naar gissen. Maar Auschwitz mag niet het laatste woord krijgen. Edith Stein komt opnieuw tot leven door haar aan het woord te laten in haar teksten en in getuigenissen van mensen voor wie zij een stuwende kracht in het leven was en is. Het boek is voor iedereen een belangrijk naslagwerk, voornamelijk voor de mensen uit het Nederlands taalgebied omdat dit gedeelte in de biografie van Edith Stein extra belicht wordt. Het boek werd bekroond als het beste spirituele en religieuze boek van 2015.

Daarmee heeft de verering voor Edith Stein wéér een bredere inbedding kunnen vinden onder de mensen die haar beter willen leren kennen en hun eigen leven willen voeden met de rijke gedachte en het levensvoorbeeld van deze Heilige.

Edith Stein fascineert, zij heeft het kruis wat voor het Joodse volk bestemd was op zich genomen en met Christelijke overtuiging gedragen. Haar nagelaten geschriften zijn van onschatbare waarde. Paus Johannes Paulus 11 noemde deze bijzondere vrouw Dochter van Israël en trouwe dochter van de kerk. Hij wees op de brugfunctie die deze Katholieke Jodin kan vervullen in de verhouding Jodendom – Christendom. Zij bekeerde zich niet van het Jodendom maar van het atheïsme. De manier waarop zij dit beleefde heeft uiteindelijk geleid tot haar heiligverklaring. Edith Stein is om méér dan een reden een heilige van deze tijd. Haar heiligverklaring is géén eindpunt, maar juist een aanzet voor alle gelovigen!

Onze fascinatie voor deze bijzondere vrouw moge duidelijk zijn.

Mw J.P.E.M. Stassen- Muyrers
Voorzitter/ Secretaris.


Zoeken

Submenu