Themadag 18 november 2023

11 juni 2023


       

 

 

 

 

 

Dr. Herman v. Rens 

                               

 

 

 

 

Pastoor  Marcus Vankan                           

Uitnodiging.

 U bent van harte welkom op onze  themadag welke  zal plaatsvinden op zaterdag 18 november 2023  in  “Zorgcentrum “De Egthe “ De Egthe 1,
6101 EX Echt.

Het programma is als volgt:
Tussen 14.00 uur en 14.30 uur ontvangst van de gasten.

14.30 uur: Welkom en inleiding door het bestuur van de Stichting Dr. Edith Stein Echt NL.

14.30 uur – 15.30 uur: Dr. Herman van Rens.

Het thema van Dr. Herman van Rens zal zijn : “Christenen en de Holocaust“ .
Dr. van Rens studeerde Holocaust- en Genocidewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.
Tevoren was hij  huisarts in Limburg en daarom was het vanzelfsprekend dat deze provincie het onderwerp werd voor zijn proefschrift.
Die dissertatie is  bewerkt tot een boek: “Vervolgd in Limburg. Joden en Sinti in Nederlands -Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog.”  

Als Holocaustonderzoeker is hij geïnteresseerd in de rol die het Christendom heeft gehad bij het ontstaan van het antisemitisme, maar ook bij de bereidheid van mensen om Joden te helpen.

15.30 uur – 16.00 uur Pauze met  koffie en vlaai.


16.00 tuur – 17.00 uur: Pastoor Marcus Vankan uit Heythuysen.
Het thema  van Pastoor Vankan  is “De oorsprong van het Christendom uit het Jodendom”

Pastoor Vankan studeerde filosofie en theologie aan het Grootseminarie Rolduc.
Hij is de zeer gerespecteerde en gedreven leider van de parochiecluster Tabor.
Ook organiseert Pastoor Marcus Vankan regelmatig  cultuur – en kerkhistorische reizen.

Toegevoegd thema: De nieuwe getuigen van Auschwitz

De Stichting Jongeren Ontmoeten Edith Stein (JOES) spant zich al enkele jaren in om met regelmaat een groep van vijftien leerlingen van het Connect College in Echt een studiereis te laten maken naar Auschwitz.
De stichting selecteert de leerlingen op motivatie omdat de belangstelling elk jaar altijd groot is.

Pastoor Marcus Vankan en de voorzitter van JOES de heer Frank de Vries gaan in gesprek met enkele jongeren die de reis samen met hun geschiedenis docent het vorig jaar  hebben ondernomen.

Zij zullen samen met U hun belevenissen en ervaringen van hun bezoek aan het voormalig concentratiekamp Auschwitz- Birkenau uitwisselen.

De aanwezigen worden in de gelegenheid gesteld om ook vragen te stellen en zo aan het gesprek deel te nemen.
17.00 uur – 17.30 uur gelegenheid tot het stellen van vragen waarna sluiting van de themadag.
Er zijn geen kosten aan deze middag verbonden, een vrijwillige bijdrage is natuurlijk altijd welkom. Bij deelname graag vóór 6 november een berichtje naar het secretariaat@edithstein.nl  o.v.v. Themadag 2023

 


Zoeken