Piet van Dijk overleden.

8 november 2022


Op 6 november 2022 hebben wij met grote verslagenheid kennisgenomen van het overlijden van ons zeer gewaardeerd ere-bestuurslid
Piet van Dijk
Gedurende vele, vele jaren heeft Piet als bestuurslid en penningmeester een grote bijdrage geleverd aan de opbouw en bloei van
de Stichting Dr. Edith Stein Echt NL.
Wij verliezen in hem een toegewijd bestuurslid, een goede vriend en een fijn mens. Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Bestuur Stichting Dr. Edith Stein Echt.NL

 

 


Zoeken