Overlijden Wil Hoeijmakers

16 november 2020Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van Wil op 10 november 2020.
Wij verliezen in hem een goed bestuurslid en een groot vriend.

Voor het vele goede werk dat hij gedurende lange tijd in het belang van onze stichting heeft gedaan zullen wij hem steeds met grote dankbaarheid gedenken.

Ons medeleven gaat uit naar Ans en verdere familie en vrienden. Wij wensen hun allen veel kracht en sterkte toe om dit zware verlies te dragen.

Hoogachtend,

Stichting Dr. Edith Stein Echt NL
Katinka Muyres, secretaris


Zoeken