Bezoek uit Korea

27 mei 2019


De Stichting Dr. Edith Stein ontving op zondag 26 mei 2019 pelgrims uit Korea. Een bijzonder geïnteresseerde  en vriendelijke groep volgde met ons de “Edith Stein route” waarna  een priester van uit het gezelschap  een Eucharistieviering celebreerde in de St. Landricuskerk.
Dankzij de gids – welke onze toelichtingen in de Duitse taal kon  verstaan en in de Koreaanse taal kon doorgeven waren er geen Babylonische
spraakverwarringen!
Er was veel belangstelling voor de Engelse vertaling van het boek  “Edith Stein leven aan Gods hand “ geschreven door Dr. Ilse Kerremans.
Een mooie middag met dankbare mensen!


Zoeken