Edith Stein Themadag op 9 november 2019

23 april 2019


 

 

Zoals gewoonlijk is Ilse Kerremans weer present en zorgde zij bovendien wéér voor een goede 2e referent: “Als mogelijke referent dacht ik aan Toon Horsten:  Hij heeft een interessant (en bekroond) boek geschreven over de redding van het Husserl archief. Hij vernoemt regelmatig Edith Stein. Misschien zou hij in zijn referaat meer kunnen belichten” aldus Ilse.

Toon Horsten stootte in zijn eigen familie op het verhaal van Pater Van Breda en de redding van het Husserl-archief, en werkte jarenlang aan een zorgvuldige reconstructie van deze geschiedenis.
Met De pater en de filosoof won hij de Prijs voor het Spirituele Boek 2018.
Over De pater en de filosoof: Dit boek vertelt het bijzonder boeiende, ontroerende,
aangrijpende en bij vlagen spannende en spectaculaire verhaal van de franciscaanse pater en filosoof
die het archief van een van de grondleggers van de fenomenologie, Edmund Husserl,
van de ondergang redde net voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog en naar Leuven
wist te krijgen om te laten uitgeven.’ – Dr. Taede A. Smedes, NBD Biblion

Het thema van Toon Horsten is: Herman Leo Van Breda de redding van het Edmund Husserlarchief en Edith Stein
Toon Horsten redde op zijn beurt ” het verhaal van die redding.”
Dat hij daarbij het de doorgaans saai aandoende filosofische beschrijving mooi weet om te zetten
in een spannend en aantrekkelijk verhaal is een extra verdienste.’ – Stijn Geudens, Streven

Het thema van Prof. Ilse Kerremans is : Edith Stein als assistente van Edmund Husserl.

Nadere bijzonderheden volgen zo spoedig mogelijk!!

 


Zoeken