Zeer geslaagde themadag op november 2018

15 november 2018


De referenten van van de themadag: Vanuit de Benedictijnse Orde: Eerwaarde Heer Pater Benoît Standaert en vanuit de Karmelitaanse Orde: onze welbekende en onmisbare  Dr. Ilse Kerremans!! Gezien de liefde van Edith Stein óók voor de Benedictijnse spiritualiteit, een prachtige combinatie!

Bij binnenkomst werd citer  gespeeld door de Heer Nico Lendfers uit Gent. Deze muziek is o.m.  bijzonder geliefd binnen de Karmelorde. De Heer Lendfers voltooide het afgelopen jaar met succes de Engelse vertaling van het boek van Dr. Ilse Kerremans “Edith Stein leven aan Gods hand.”

De titel van Pater Benoît Standaert: Edith Stein en Sint-Paulus. Wat is de mogelijke invloed geweest van de apostel Paulus op het denken en leven van Edith Theresa Benedicta a Cruce Stein?

Na de pauze met koffie en vlaai vervolgen wij de middag met het thema van  Dr. Ilse Kerremans OCDS. met een een citaat uit een brief van Edith Stein aan Roman Ingarden (6/5/1938): “Wat het betekent door God voor eeuwig aangenomen te zijn, kan men niet onder woorden brengen” In het jaar 2018 is het 80 jaar geleden dat Edith haar plechtige geloften aflegde in de orde van de ongeschoeide Karmel maar het is ook historisch een kantelpunt, een jaar dat culmineert in de Reichskristallnacht en haar overbrenging naar de Karmel van Echt.

Een bijzonder spirituele en interessante middag een absoluut voorrecht om deze bijzondere referenten in ons midden te hebben. De 97 gasten werden ongetwijfeld weer door twee professionele mensen aan het denken gezet en in beweging gebracht.

Veel positieve reacties, mondeling en digitaal waren het gevolg! Beide referaten worden in het voorjaar van 2019 in het Edith Stein Vriendenblad geplaatst..


Zoeken