Overlijden erelid Mevrouw José Smeets- Coorens

3 april 2018


Met droefheid heeft de Stichting Dr. Edith Stein Echt NL. kennisgenomen van het overlijden van ons erelid Mevrouw José  Smeets – Coorens op 19 maart 2018.

José zal steeds in onze gedachten voortleven als een loyaal erelid en inspirerende persoonlijkheid op wie je altijd een beroep kon doen bij het geven van lezingen en rondleidingen voor groepen pelgrims op bezoek bij onze Stichting.
Als groot kenner en fervent pleitbezorgervan Edith Stein hield zij op de haar typisch eigen wijze boeiende  lezingen met unieke dia- presentaties van de enorme hoeveelheid foto’s en anekdotes die zij zorgvuldig opgespoord had en bewaarde.
Wij koesteren de warme herinnering aan de mooie momenten, die we samen met haar en Bair mochten beleven  tijdens  reizen naar de vele pelgrimsoorden van  Edith Stein

In dankbare herinnering wat ze voor onze Stichting heeft betekend zal José altijd in onze gedachten voortleven.


Zoeken