De themadag voor 2018 is vastgesteld op zaterdag 10 november

27 december 2017


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging.

 U bent van harte welkom op onze jaarlijkse Edith Stein themadag welke  zal plaatsvinden op zaterdag 10 november 2018  in  “Zorgcentrum “De Egthe “ De Egthe 1, 6101 EX Echt.

Het programma is als volgt:

Tussen 13.30 uur en 14.00 uur ontvangst van de gasten.

14.00 uur: Welkom en inleiding door de voorzitter van de Stichting Mevrouw J. Stassen – Muyrers.

14.15 uur – 15.30 uur: Pater Benoît Standaert OSB

De titel van Pater Benoît Standaert: Edith Stein en Sint-Paulus. Wat is de mogelijke invloed geweest van de apostel Paulus op het denken en het leven van Edith Theresa Benedicta a Cruce Stein? Ik begin in te zien hoe ik die relatie vorm kan geven in een conferentie” aldus Pater Benoît.

15.30 uur- 16.00 uur  Pauze met koffie en vlaai.

 

16.00 uur – 17.00 uur: Dr. Ilse Kerremans OCDS.

De titel van Dr. Kerremans: Een citaat uit een brief van Edith Stein aan Roman Ingarden (6/5/1938): Was es bedeutet, von Gott für ewig angenommen zu sein, das läßt sich in Worten nicht aussprechen. “Wat het betekent door God voor eeuwig aangenomen te zijn, kan men niet onder woorden brengen”   In het jaar 2018 is het 80 jaar geleden dat Edith haar plechtige geloften aflegde in de orde van de ongeschoeide Karmel maar het is ook historisch een kantelpunt, een jaar dat culmineert in de Reichskristallnacht en haar overbrenging naar de Karmel van Echt.

 

17.00 uur – 17.30 uur, dankwoord door de voorzitter en gelegenheid tot het stellen van vragen waarna sluiting themadag. Er zijn geen kosten aan deze middag verbonden, een vrijwillige bijdrage is natuurlijk altijd welkom. Bij deelname graag vóór 6 november een berichtje naar het secretariaat: Mevrouw J. Stassen –  Muyrers   Berkelaarsweg 27  6101 AV Echt. Tel:  0475.482.136  of  06.510.851.79  E-Mail: jen.stassen@wxs.nl website: www.edithstein.nl

 


Zoeken