De heer P.v.Dijk erelid van de Stichting Dr. Edith Stein

26 december 2017


Dinsdag 12 december 2017  heeft de Stichting Dr. Edith Stein Echt de heer P.A.van Dijk benoemd tot erelid van de Stichting.
Dit voor zijn tomeloze inzet en verdiensten  bij de opbouw van de Stichting Dr. Edith Stein Echt NL.
Gedurende het achtendertig jarig lidmaatschap heeft de heer Piet van Dijk zeker 20 jaar als consciëntieus penningmeester de nodige tijd en energie gestoken in het zorgvuldig bijhouden van de boekhouding en zo een wezenlijke bijdrage geleverd tot onze financieel gezonde en bloeiende Stichting.
Mevrouw T. Pustjens- Heijman heeft zijn functie overgenomen. De heer P. van Dijk  blijft uiteraard bestuurslid.


Zoeken