Verslag Edith Stein themadag november 2017

13 november 2017


De Jaarlijkse Edith Stein Themadag , georganiseerd door de Stichting Dr. Edith Stein Echt werd gehouden op zaterdag 11 november 2017.

De thema’s van  twee bijzonder professionele referenten werden door 102 gasten uit binnen en buitenland met interesse, verbazing en geregeld met ontroering gevolgd.

Thema van Dr. Herman Van Rens:

“ De Jodenvervolging in Limburg, een probleem van Joden en Christenen.”

Een overzicht over de manier waarop veel Joden uit deze provincie werden weggevoerd en hoe dat verschilde van het nazi-beleid elders in Nederland. Waarom juist de katholiek gedoopte Joden in Limburg de eerste dodelijke slachtoffers waren van het naziregime. Een uitgebreid verslag van de Joodse slachtoffers in Limburg. ( zie zijn boek “Vervolgd in Limburg, Joden en Sinti in Nederlands –Limburg tijdens de Tweede Wereloorlog “

Na de koffie met Limburgse vlaai werd de middag vervolgd met het
Thema van Dr. Ilse Kerremans:  

“ Geen enkele vrouw is alleen maar vrouw “ 

De inzet van Edith Stein voor de vrouw in kerk en maatschappij. Haar motivatie ging uit van de situatie van de vrouw zoals zij die had leren kennen aan het lyceum in Speyer. Hoe zag zij haar studenten maar hoe zagen die Edith Stein?

Een bijzonder interessant referaat met prachtige citaten van Edith Stein, duidelijk toegelicht door Dr. Kerremans.

De Heer Nico Lendfers uit Gent begeleidde de middag met geliefde Karmel muziek gespeeld op zijn citer. Hij werkt momenteel  aan de Engelse vertaling van het boek van Dr. Ilse Kerremans “Edith Stein leven aan Gods hand.”

 Beide referaten vindt U gecomprimeerd in ons volgende vriendenblad

 In het dankwoord van de voorzitter: Mevrouw J. Stassen – Muyrers werd ook Kapelaan Emile Goossens herdacht:

Onder de schuilnaam Charles Verbruggen was óók Kapelaan Goossens uit Echt in het verzet bekend en werd hij om zijn werkzaamheden  reeds langere tijd gezocht door de S.D. Hij dook in eerste instantie onder in Amsterdam, waar echter geen pastoraal werk voor hem was. Hij keerde weer terug naar Echt en dook onder bij Betje Slangen die aan de Plats in Echt een snoep en koloniale waren winkeltje dreef. Ten laatste dook hij in Nunhem onder waar hij  – bij een razzia op illegale werkers – op 22 juni 1944 werd gearresteerd. Na onmenselijke martelingen in de gevangenis te Maastricht werd hij overgebracht naar het concentratiekamp Bergen-Belsen waar hij op 42 jarige leeftijd in maart 1945 overleed. Hij is een van de 79 Limburgse priesters die door de S.D. te Maastricht zijn opgepakt en gefolterd om namen en adressen te weten te komen van nog niet gepakte medewerkers. En van hém is bekend dat hij ondanks verschrikkelijke folteringen geen namen heeft genoemd maar in tegendeel met behulp van betrouwbare gevangenbewaarders nóg meer mensen heeft laten waarschuwen naar wie de S.D. gevraagd had. Hij was een van de 24 Limburgse priesters die in een nazi-kamp zijn gestorven. Huis aan huis werd  in Echt de vlag halfstok gehangen, toen zijn dood zekerheid geworden was. Een levensgroot portret van duizend bloemen werd na de oorlog door Echt rondgereden in een bevrijdingsoptocht met het opschrift: “Al is zijn graf in ’t vreemde oord, zijn geest leeft in ons midden voort”. De Gasthuisstraat, waar hij zelfs weken lang een Joods echtpaar verborgen hield en waar hij  dag en nacht gewerkt had, werd  uit piëteit omgedoopt in de “Kapelaan Goossensstraat” .

Onderstaand enkele foto’s van de themadag>
S.v.p klikken op de foto

 


Zoeken