Evaluatie jubileum 25 juni 2017.

15 augustus 2017


Het 75e herdenkingsjaar van het overlijden van Edith en Rosa Stein en het 50-jarig jubileum van de Stichting Dr. Edith Stein Echt NL, werd gevierd met een Pontificale Eucharistieviering op  zondag 25 juni in de St. Landricuskerk te Echt. De Eucharistieviering werd opgedragen door de Bisschoppen Mgr. A. Jousten bisdom Luik hoofdcelebrant, Mgr. F. Wiertz bisdom Roermomd en Mgr. H. Mussinghoff bisdom Aken, in concelebratie met priesters uit verschillende bisdommen. Nadat Pastoor Kanke de gasten met koffie en broodjes in de pastorie had ontvangen werden de Heren afgehaald bij de pastorie en bij binnenkomst in de kerk stijlvol geflankeerd door het Ambrosius Broederschap.

Concelebranten: Pastoor R. Kanke, pater Dick Cobben OCD oud provinciaal overste van de Ongeschoeide Karmelieten, Pater Ignace Wishaupt OCD  bestuurslid en religieus adviseur van de Stichting,
Mgr. Theo Willemssen, voorzitter van de Resonansgroep Katholieke Kerk – Jodendom.
Gasten: Prof. Dr. Ilse Kerremans, erelid van de Stichting, Gouverneur Theo Bovens en echtgenote, Burgemeester Jos Hessels en echtgenote, kamerlid Ria Oomen wethouders van de gemeente Echt-Susteren met hun partners en alle leden van de jubilerende stichting. Ca. 320 bezoekers waren in de kerk aanwezig, Vriendenkoor en Broederschap meegeteld. Deze prachtige Pontificale Eucharistieviering werd opgeluisterd door het “Vriendenkoor” en het ”St.Landricus Herenkoor “ van Echt.

In het kader van de viering van het 50-jarig jubileum van onze Stichting reikte burgemeester Hessels in de St. Landricuskerk,  tijdens deze feestelijke Pontificale Eucharistieviering  de zilveren erepenning van de gemeente Echt-Susteren uit aan de Stichting en werd deze, met een inspirerende en motiverende  toespraak van de burgemeester, aan de voorzitter, Mevr. J. Stassen – Muyrers overhandigd. Bij besluit van 23 mei 2017 is door het college van Burgemeester en Wethouders van Echt-Susteren aan de Stichting Dr. Edith Stein Echt de zilveren erepenning toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid voor het levend houden van de gedachte aan Dr. Edith Stein en het uitdragen van de gemeente Echt-Susteren als bedevaartsoord.

  1. Edith Stein is tevens officieel de tweede patroon van onze parochie geworden

Tijdens de pontificale Mis op zondag 25 juni had onze bisschop Mgr.Wiertz een bijzondere verrassing voor alle parochianen. Naar aanleiding van de 75e sterfdag van de heilige Edith Stein had hij namelijk – op aanvraag van het kerkbestuur en na goedvinden van de Congregatie voor de Eredienst – een decreet uitgevaardigd waarin de heilige Edith Stein officieel als 2e patroon aan onze parochie wordt toegevoegd. Daardoor wordt naast de verering van de eeuwenoude heilige Landricus ook de bijzondere betekenis van de heilige Edith Stein, patrones van Europa, nog eens onderstreept. De officiële naam van onze parochie luidt dus voortaan: Parochie van de heilige Landricus en de heilige Edith Stein. (Voor alle duidelijkheid: het kerkgebouw blijft gewoon de Landricuskerk heten).

 

De receptie na de Eucharistieviering in het Trefcentrum Edith Stein werd druk bezocht en was extra feestelijk vanwege de ontvangen onderscheiding, evenals de lunch daarna met 40 gasten in het restaurant “Ech Lekker ” in Echt.  Kortom een onvergetelijke mooie dag welke wij weer in de annalen van onze geschiedenis mogen bijschrijven!

 

Zie FOTOBOEK voor een uitvoerige reportage

 

Jen Stassen- Muyrers

Voorzitter-secretaris Stichting Dr. Edith Stein Echt NL.


Zoeken