Uitreiking toegekende zilveren erepenning van de gemeente Echt- Susteren.

27 juni 2017


Oorkonde.

Bij besluit van 28 mei 2017 is door het college van Burgemeester en Wethouders van Echt- Susteren aan de Stichting Dr. Edith Stein Echt de zilveren erepenning toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid voor het levend houden van de gedachte aan Dr. Edith Stein en het uitdragen van de gemeente Echt- Susteren als bedevaartsoord.

De uitreiking van de erepenning heeft plaatsgevonden in het kader van de viering van het 50-jarig jubileum van de Stichting Dr. Edith Stein Echt op zondag 25 juni 2017 in de St. Landricuskerk te Echt

w.g Burgemeester en Wethouders van  Echt- Susteren

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtergrond Edith Stein

Edith Stein behoort tot één van de belangrijkste filosofen van de eerste helft van de 20e eeuw Het gedachtegoed van Edith Stein gaat, voor een belangrijk deel, over verdraagzaamheid, tolerantie, wederzijds respect en aanvaarding tussen alle volken, ongeacht afkomst en geloofsovertuiging.

Haar geschriften kregen nog een grotere lading doordat ze in 1942 vermoord werd vanwege haar afkomst door de Duitse bezetter.

Edith Stein was namelijk van oorsprong Joodse maar heeft zich in haar volwassen leven bekeerd tot het Christendom. Ze werd zuster in het Karmelietessenklooster te Echt.

Ondanks dat ze inmiddels katholiek was, is zij op 50-jarige leeftijd in augustus 1942 samen met haar zus Rosa in Echt gevangengenomen.

Ze overleed enkele dagen later in het concentratiekamp Auschwitz- Birkenau.

In oktober 1998 wed zij door paus Johannes Paulus II Heiligverklaard en benoemd tot één van de drie vrouwelijke patronessen van Europa.
De nagelaten geschriften van Dr. Edith Stein zijn mede hierdoor van onschatbare waarde.


Zoeken