Uitnodiging tot het bijwonen van de Pontificale Eucharistieviering op 25 juni a.s. om 10.30 uur in de H. Landricuskerk.

22 mei 2017


 

In het kader van het 75e herdenkingsjaar van het overlijden van Edith en Rosa Stein en het 50-jarig jubileum van de Stichting Dr. Edith Stein Echt NL, is er op 25 juni a.s. om 10.30 uur een Pontificale Eucharistieviering in de St. Landricuskerk te Echt, opgedragen door de
Bisschoppen Mgr. A. Jousten, Mgr. F. Wiertz en Mgr. H. Mussinghoff, in concelebratie met priesters uit verschillende bisdommen.
Deze Pontificale Eucharistieviering zal worden opgeluisterd door het “Vriendenkoor” en het ”St.Landricus Herenkoor.”

Bij deze nodigen wij iedereen van harte uit tot het bijwonen van deze uitzonderlijke viering.

Na afloop begroeten wij u graag voor een receptie in het
Trefcentrum Edith Stein te Echt.


Zoeken