Themadag 11 november 2017

30 januari 2017


De themadag in 2017 zal plaatsvinden op 11 november in de Egthe te Echt
Inleiders zijn Mw Prof Dr. Ilse Kerremans en Dr. Herman van Rens.

Herman van Rens (1946) is geboren in Horst-Hegelsom. Na zijn pensioen studeerde hij geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, een studie die werd afgesloten met een master-graad Holocaust- en Genocidestudies aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie NIOD te Amsterdam. Samen met zijn vrouw Annelies van Rens-Wilms deed hij archiefonderzoek naar de vervolging van Joden en zigeuners in Limburg. Op 22 maart 2013 promoveerde hij in Amsterdam op een proefschrift over de Joden- en zigeunervervolging in Limburg. Van dit boek is inmiddels een uitgave verschenen onder de titel ‘Vervolgd in Limburg’. Na de oorlog bleken zes miljoen Joden de kampen niet overleefd te hebben. Onder hen bevonden zich 102.000 Nederlandse Joden. Zij waren afkomstig uit het hele land. Dr. Herman van Rens was vanuit zijn studie benieuwd of er verschillen in de Jodenvervolging te vinden waren per regio. Van Rens was jarenlang huisarts in Beek, Limburg en daarom was het vanzelfsprekend dat deze provincie het uitgangspunt werd voor zijn proefschrift. Die dissertatie is nu bewerkt tot een boek: “Vervolgd in Limburg. Joden en Sinti in Nederlands -Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog.” en verschenen bij uitgeverij Verloren. Een bijzonder interessant en leerzaam werk, met tevens vermeldingen van de gedeporteerden uit Echt, foto’s van Edith Stein, Landricuskerk met de vensters etc.

Dr. van Rens zal een referaat houden met de titel
“De jodenvervolging in Limburg, een probleem van Joden en Christenen
Een beknopt overzicht over de manier waarop veel Joden uit deze provincie werden weggevoerd en hoe dat verschilde van het nazi-beleid elders in Nederland. Waarom juist de katholiek gedoopte Joden in Limburg de eerste dodelijke slachtoffers waren van het nazi-regime.

 

Het thema van Mevrouw Prof Dr. Ilse Kerremans zal zijn:
“ Geen enkele vrouw is alleen maar vrouw “
De inzet van Edith Stein voor de vrouw in kerk en maatschappij. Haar motivatie ging uit van de situatie van de vrouw zoals zij die had leren kennen aan het lyceum in Speyer. Hoe zag zij haar studenten maar hoe zagen die Edith Stein?

 

De uitvoerige uitnodiging volgt zo spoedig mogelijk

 

 


Zoeken