Themadag zaterdag 5 november 2016

5 november 2016


foto-prof-jansen

EDITH STEIN THEMADAG ZATERDAG 5 NOVEMBER 2016.

Uitnodiging

U bent van harte welkom op onze jaarlijkse themadag welke zal plaatsvinden op zaterdag 5 november 2016 in “Zorgcentrum “De Egthe “ De Egthe 1, 6101 EX Echt.

Het programma is als volgt:

Tussen 13.30 uur en 14.00 uur ontvangst van de gasten.

14.00 uur: Welkom en inleiding van de themadag,
door de voorzitter van de Stichting Mevrouw J. Stassen – Muyrers.

14.15 uur – 15.30 uur: Prof. Hans Jansen.

Dr. Hans Jansen is een theoloog, historicus en expert op het gebied van antisemitisme. Over dat laatste onderwerp schreef hij diverse boeken, waaronder ‘Van Jodenhaat tot zelfmoordterrorisme “en “De Zwijgende Paus?” het protest van Pius XII en zijn medewerkers tegen De Jodenvervolging in Europa. In dit boek verdedigt Hans Jansen de Paus en neemt hij het tevens op voor Kardinaal De Jong.

Sinds 2002 is hij verbonden aan het Simon Wiesenthal Instituut te Brussel, waar hij tot op heden elke week colleges geeft over de vraag waarom Israël niet mag bestaan in het Midden-Oosten. Hij heeft talrijke werken op zijn naam staan, verschillende boeken en artikelen werden in het Engels, Duits, Zweeds en Noors vertaald. In 2004 ontving hij de Israël-Prijs van de World Zionist Organization voor zijn hele oeuvre.

 

Thema van Dr. Hans Jansen: “Wees niet bang, maar blijf spreken en zwijg niet”
(Handelingen 18:9)

Hartekreet van aartsbisschop Johannes de Jong

Het thema van de onverschilligheid is tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland een telkens terugkerend motief in talrijke protesten van aarts­bisschop Johannes de Jong tegen het terreurbewind van de bezettings­macht: “Wij mogen niet langer zwijgen!” In zijn nieuwste biografie in 2016 schreef de biograaf Henk van Osch: “Aartsbisschop de Jong legde tij­dens de bezetting een ongekende onverschrokkenheid aan de dag en sprak, toen vrijwel iedereen zweeg.

Het thema van de onverschilligheid is ook een telkens terugkerend mo­tief in de talrijke toespraken, interviews en studies van Elie Wiesel, zoals in zijn toespraak die hij te Oslo op 11 december 1986 hield bij gelegen­heid van de overhandiging van de Nobelprijs

”Doen is het enige middel tegen de onverschilligheid; de onverschilligheid is het meest verraderlijk van alle gevaren die ons bedreigen. Veel moet er ge­daan worden, veel kan er gedaan worden. Eén persoon, één Albert Schweitzer die niet zwijgt, één Raoul Wallenberg die niet zwijgt, één Martin Luther King die niet zwijgt, één Gandhi die niet zwijgt, één aarts­bisschop Johannes de Jong die niet zwijgt, één persoon die in staat is tot integriteit en moed, kan het verschil uitmaken, het verschil tussen dood en leven.”

 

15.30 uur- 16.00 uur Pauze met koffie en vlaai.

Tijdens de pauze is er gelegenheid tot de aanschaf van boeken van Dr. Ilse Kerremans en Dr.Hans Jansen,
welke door beide referenten gesigneerd zullen worden.

 

16.00 uur – 17.00 uur: Dr. Ilse Kerremans OCDS.

Nadat Dr. Ilse Kerremans een punt zette achter haar loopbaan als kinder- chirurg, geeft zij zich over aan haar andere passie. In haar talloze voordrachten – in binnen en buitenland – en in haar boek “Edith Stein Leven aan Gods hand “ verkent ze het gedachtegoed van de Karmelitaanse mystica Edith Stein, die haar zo vervult dat ze niet kan zwijgen. “In de figuur van de heilige Edith Stein herken ik een stukje van mijn leven.” Dankzij die overeenkomsten toont ze dat het evangelie ook voor mij haalbaar is.”

Thema van Dr. Ilse Kerremans: De Koning die mij uitverkoren heeft, is oneindig groot en barmhartig”
(Edith Stein)

Paus Franciscus schrijft: Mogen we ons in dit jubeljaar laten verrassen door God. Hij wordt het nooit moe de deur van zijn hart te openen en te herhalen dat Hij van ons houdt en het leven met ons wil delen. In dit jubeljaar van de barmhartigheid willen we nagaan wat barmhartigheid voor Edith Stein betekende. Barmhartigheid is voor haar op de eerste plaats verbonden met het Kruis en de verlossing, een vrij geschenk van de goddelijke barmhartigheid. Zij heeft wel geen werk geschreven met als titel “barmhartigheid” maar in haar werken zijn er meerdere verwijzingen. In deze teksten willen wij ons verdiepen.

 

17.00 uur – 17.30 uur gelegenheid tot het stellen van vragen.

 17.30 uur: Sluiting themadag.

Er zijn geen kosten aan deze middag verbonden, een vrijwillige bijdrage is natuurlijk altijd welkom.

 

Bij deelname graag vóór 1 november een berichtje naar het secretariaat.

Mevrouw J. Stassen – Muyrers   Berkelaarsweg 27 6101 AV Echt.
Tel: 0475.482.136 of   06.510.851.79 E-Mail: jen.stassen@wxs.nl

 


Evaluatie themadag 5 november 2016.

Met veel voldoening kijken wij terug op onze jaarlijkse Edith Stein Themadag 2016, welke weer werd bezocht door meer dan 100 deelnemers uit binnen en buitenland.

Onder de vele aanwezigen bevonden zich onder meer: G. Lauvenberg, Pastoor-Deken van Echt-Susteren, Mgr. Willemsen, voorzitter van de resonans groep Christendom-Jodendom in ons bisdom, Pater Dick Cobben, provinciaal overste van de Ongeschoeide Karmelietenorde en Europees bestuurslid, Pater Ignace Wishaupt, religieus assistent Federatie van de Monialen van de Ongeschoeide Karmelietenorde en tevens geestelijk adviseur van de Stichting Dr. Edith Stein Echt. Vanuit de parochie Echt Pastoor R. Kanke, tevens de burgemeester van Echt-Susteren, de Heer Jos Hessels met echtgenote.

 

Het eerste referaat   werd ingeleid door Dr. Hans Jansen, theoloog, historicus en expert op het gebied van antisemitisme. Over dat laatste onderwerp schreef hij diverse boeken, waaronder ‘Van Jodenhaat tot zelfmoordterrorisme “en “De Zwijgende Paus?” het protest van Pius XII en zijn medewerkers tegen De Jodenvervolging in Europa. In dit boek verdedigt Hans Jansen de Paus en neemt hij het tevens op voor Kardinaal De Jong.

Thema van Dr. Hans Jansen: “Wees niet bang, maar blijf spreken en zwijg niet”(Handelingen 18:9) Hartekreet van aartsbisschop Johannes de Jong. Het thema van de onverschilligheid is tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland een telkens terugkerend motief in talrijke protesten van aarts­bisschop Johannes de Jong tegen het terreurbewind van de bezettings­macht: “Wij mogen niet langer zwijgen!” Aartsbisschop de Jong legde tij­dens de bezetting een ongekende onverschrokkenheid aan de dag en sprak, toen vrijwel iedereen zweeg.

Op 2 augustus 1942 werd Edith Stein en haar zus Rosa door de Gestapo gearresteerd en gedeporteerd naar het vernietigingskamp Auschwitz. De rede van deze deportatie was het op 26 juli 1942 in de kerken voorgelezen herderlijk schrijven van het Nederlandse Episcopaat, waarin krachtig geprotesteerd werd tegen de Jodenvervolgingen.

Als represaille werden op zondagmorgen 2 augustus 1942 over het hele land 245 katholieke Joden gearresteerd en naar het concentratiekamp Amersfoort gebracht. Hiervan werden er 44 spoedig vrijgelaten, de rest kwam in Westerbork terecht. In dezelfde maand werden hiervan 92 personen naar Auschwitz gevoerd. Bij zijn beslissing was de aartsbisschop geadviseerd door de officiaal van het aartsbisdom, F.H.H. van de Loo, de vertegenwoordiger van het episcopaat in het Interkerkelijk overleg. Hoezeer Aartsbisschop De Jong ook persoonlijk diep getroffen was door de strafactie van Seyss-Inquart, hij zou deze beleidslijn niet laten varen.

Pius XII benoemde Aartsbisschop Johannes De Jong op 18 februari 1946 tegelijk met andere bisschoppen die in de nazitijd getuigenis hadden afgelegd van grote moed, tot kardinaal. Ook in Nederland bleek de erkentelijkheid voor de geestelijke steun die hij tijdens de bezetting had gegeven.

Na de pauze met koffie en Limburgse vlaai vervolgden wij de middag met het thema:

De Koning die mij uitverkoren heeft, is oneindig groot en barmhartig” (Edith Stein) door Dr. Ilse Kerremans.

Nadat Dr. Ilse Kerremans een punt zette achter haar loopbaan als kinder- chirurg, geeft zij zich over aan haar andere passie. In haar talloze voordrachten – in binnen en buitenland – en in haar boek “Edith Stein Leven aan Gods hand “( verkozen tot het beste spirituele boek van 2015 ) verkent ze het gedachtegoed van de Karmelitaanse mystica Edith Stein, die haar zo vervult dat ze niet kan zwijgen. “In de figuur van de heilige Edith Stein herken ik een stukje van mijn leven, dankzij die overeenkomsten toont ze dat het evangelie ook voor mij haalbaar is. ”

Paus Franciscus schrijft: Mogen we ons in dit jubeljaar laten verrassen door God. Hij wordt het nooit moe de deur van zijn hart te openen en te herhalen dat Hij van ons houdt en het leven met ons wil delen. In dit jubeljaar van de barmhartigheid willen we nagaan wat barmhartigheid voor Edith Stein betekende. Barmhartigheid is voor haar op de eerste plaats verbonden met het Kruis en de verlossing, een vrij geschenk van de Goddelijke barmhartigheid. Zij heeft weliswaar geen werk geschreven met als titel “barmhartigheid” maar in haar werken zijn er meerdere verwijzingen. In deze teksten willen wij ons verdiepen.

Uit het dankwoord van de voorzitter:

Paus Pius XII , bekend als de ‘oorlogspaus’ omdat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog in functie was, is al enkele decennia kandidaat om zalig verklaard te worden. Dit tot ontsteltenis van veel mensen die denken dat de Paus niets tegen de holocaust heeft ondernomen. Onder meer Paus Benedictus XVI heeft tijdens een Eucharistieviering in het Vaticaan– ter nagedachtenis aan de vijftig jaar geleden overleden Paus Pius XII – zijn wens te kennen gegeven dat zijn voorganger zalig wordt verklaard “Hij was een van de grote rechtvaardige mensen die meer Joden heeft gered dan wie dan ook “ zegt hij in zijn boek Light of the World. Paus Pius XII keek niet stilzwijgend toe terwijl de nazi’s miljoenen Joden vermoordden. Hij was de ‘Vaticaanse Oskar Schindler’ die hen in alle stilte in bescherming nam.

In het bijzonder inspirerende en spirituele referaat van Dr. Ilse Kerremans – doorweven met talloze teksten en citaten van Edith Stein – was de barmhartigheid van Edith Stein duidelijk aanwezig

Zoals altijd weet Dr. Kerremans met haar boeiende referaten het publiek te raken, te inspireren en te betrekken bij de kern van haar verhaal!

Barmhartigheid is gratis, goed zijn voor een ander is per definitie onbetaalbaar. Je hebt er niets anders voor nodig dan een goed hart.

Deuren openen: dat is broodnodig, want er zijn in de loop der tijden al veel te veel deuren op slot gegaan. Bijvoorbeeld deuren die dichtgeslagen zijn achter miljoenen vluchtelingen, die op zoek moesten gaan naar deuren waarachter ze veilig kunnen wonen.

Uit een van de vele brieven van Edith Stein het antwoord aan Zuster Adelgundis op de mededeling dat haar geliefde professor en meester Edmund Husserl stervende is: “Om mijn lieve meester maak ik mij geen zorgen.
Het lag altijd verre van mij te denken, dat zich Gods barmhartigheid
aan de grenzen van de zichtbare kerk bindt.
God is de waarheid.
Wie de waarheid zoekt, zoekt God, of dat hem duidelijk is of niet”.

De gecomprimeerde referaten worden t.z.t. in gepubliceerd in het “Edith Stein Vriendenblad.

Een impressie van de themadag 2016; klik s.v.p op de foto’s

foto-ilse-themadag-2016-bijgewerkt foto-themadag-2016-dr-janssen img_15561 

foto-thenadag-2016-met-burgemeester-1 foto-themadag-2016-gezelschap-no-3 foto-themadag-zaal-2016-de-beste-e1478707833836


Zoeken