Geanimeerd gesprek met wethouder Peter Pustjens en de beleidsmedewerkers Kevin Bos en Paul Elshout

2 november 2016


Op 2 november 2016 hadden wij in het Trefcentrum Edith Stein een heel geanimeerd gesprek met wethouder Peter Pustjens en de beleidsmedewerkers Kevin Bos en Paul Elshout.
De wethouder gaf  uitvoerig tekst en uitleg over het op te starten bezinningstoerisme in Echt- Susteren en onderstreepte nogmaals de zeer belangrijke plaats, die de Stichting Dr. Edith Stein hierin inneemt. Eveneens werd een mogelijk toekomstige locatie toegelicht. De Stichting heeft ingestemd met het voorbezoek-peter-pustjens-en-twee-ambtenaren-2-nov-2016gaande en haar volledige medewerking toegezegd.
Onzerzijds werd het werk van de Stichting toegelicht, zo ook de plannen voor de viering van de 75e sterfdag van Edith Stein  en het 50 jarig bestaan in 2017.
Daarna volgde  de Edith Stein route met DVD, bezoek aan het klooster en de kerk.
Het bezoek was zichtbaar onder de indruk en in velerlei opzicht verrast over het gebodene.


Zoeken