Ontvangst pelgrims USA

9 augustus 2016


Op dinsdag 9 augustus 2016, de feestdag van Edith Stein, ontvingen wij pelgrims uit U.S.A.foto-pelgrims-usa-9-aug-2016

Bijzonder gedreven en geïnteresseerde mensen mochten wij weer langs de Edith Stein gedenktekens in Echt begeleiden.

De rondleiding werd stijlvol besloten door een Eucharistieviering,  gecelebreerd door een priester in hun gezelschap en  met assistentie van onze onvermoeibare Diaken W. Beerkens!


Zoeken