Themadag 7 november 2015

7 november 2015


 

dr-anne-marie-bos-8-aug-2015

S.v.p op beide foto’s klikken.


Uitnodiging.

U bent van harte welkom op onze jaarlijkse themadag welke zal plaatsvinden op zaterdag 7 november 2015 in “Zorgcentrum “De Egthe “ De Egthe 1, 6101 EX Echt.

Het programma is als volgt:

Tussen 13.30 uur en 14.00 uur ontvangst van de gasten.

14.00 uur: Welkom en inleiding van de themadag,

door de voorzitter van de Stichting Mevrouw J. Stassen – Muyrers.

14.15 uur – 15.30 uur: Dr. Anne-Marie Bos TOC.

wetenschappelijk medewerker bij het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen.

Thema: De karmeliet Titus Brandsma en de kracht van zijn geloof.

In haar brief aan de paus van 1933 schrijft Edith Stein: “De strijd tegen het katholicisme wordt
voorlopig nog in de stilte en op minder brutale wijze gevoerd zoals tegen de Joden, maar daarom niet
minder systematisch. Het zal niet lang meer duren, dan zal in Duitsland geen enkele
katholiek nog een ambt hebben, wanneer hij zich niet onvoorwaardelijk aan het nieuwe regime
wijdt.” Edith Stein had gelijk. Haar profetische woorden dat met de katholieken hetzelfde zal
gebeuren als met de Joden werd onder andere bevestigd in het leven van Titus Brandsma. Deze
karmeliet verzette zich uit volgehouden overtuiging tegen het nationaalsocialisme. Zijn verzet kwam
voort uit zijn geloof en tot aan zijn dood in concentratiekamp Dachau bleef hij daaraan trouw. Hij liet
zijn geest niet breken. Waar geloofde hij in? Wat hield hem overeind? Welke rol speelde de Karmel
hierin? Tevens zal Dr. Bos ook iets vertellen over het onderscheid en het verband tussen de twee
Karmel families, OCARM en OCD.

15.30 uur- 16.00 uur Pauze met koffie en vlaai.

16.00 uur – 17.00 uur: Prof. Dr. Ilse Kerremans OCDS.

Thema: : “Teresa van Ávila in de interpretatie door Edith Stein”.

In dit jubileumjaar 1515 – 2015 willen we de aandacht vestigen op Teresa de Jesus en Teresia Benedicta a Cruce. Iedereen die min of meer vertrouwd is met het leven van Edith Stein weet dat de lectuur van de Vida van Teresa van Avila of “Het boek van mijn leven” van groot belang is geweest voor haar. Teresa werd zo belangrijk dat Edith Stein als kloosternaam Teresia Benedicta a Cruce gekozen heeft uit respect voor haar groot voorbeeld. Wat heeft Edith Stein over Teresa geschreven? Is zij het steeds eens met Teresa of heeft zij ook kritiek op sommige interpretaties van La Madre? Wat is de boodschap van beide Teresa’s voor ons vandaag?

17.00 uur – 17.30 uur gelegenheid tot het stellen van vragen.

17.30 uur: Sluiting themadag.

Er zijn geen kosten aan deze middag verbonden, een vrijwillige bijdrage is natuurlijk altijd welkom.

Bij deelname graag vóór 2 november een berichtje naar het secretariaat.

Mevrouw J. Stassen – Muyrers   Berkelaarsweg 27 6101 AV Echt.

Tel: 0475.482.136 of   06.510.851.79 E-Mail: jen.stassen@wxs.nl

 

Evaluatie themadag 7 november 2015

Tijdens onze jaarlijkse Edith Stein Themadag te Echt op 7 november 2015   ontving de Stichting Dr. Edith Stein Echt, 103 gasten uit binnen en buitenland, welke geboeid geluisterd hebben naar twee briljante referenten.

Dr. Ilse Kerremans  met het referaat:

“Teresa van Ávila in de interpretatie door Edith Stein”.

Dr. Anne-Marie Bos met het referaat:

“De Karmeliet Titus Brandsma en de kracht van zijn geloof “

Edith Stein en Titus Brandsma, twee geloofsgetuigen in een tijd van vervolging, terreur en angst. Beiden leefden in de twintigste eeuw, beiden behoorden tot de orde van de Karmel en beiden stierven als slachtoffer van de nazi’s in een Duits concentratiekamp. De Karmelorde is een van de belangrijkste en ook vandaag nog grootste spirituele bewegingen binnen de katholieke Kerk, die talloze vrouwen en mannen weet te inspireren.Binnen de Karmel zijn intussen heel wat leden heilig en zalig verklaard. Dat stimuleert ons toont aan dat deze spiritualiteit rijke vrucht draagt en toekomst heeft. Moge Teresa van Avila, Titus Brandsma en Edith Stein  steeds een spirituele wegwijzer zijn in het  gelovige zoeken van deze tijd.

 

img_1641 img_16401 img_16441

Klik s.v.p op de foto


Zoeken