Ontvangst Katholieke Gemeenschap Shalom uit Brazilië

7 juli 2015


bezoek-op-7-juli-2015De Stichting Dr. Edith Stein Echt ontving op dinsdag 7 juli enkele leden van de  “Katholieke Gemeenschap Shalom” uit Brazilië. Vijf enthousiaste en bijzonder gemotiveerde jonge mensen –  waarbij een priester – verrichten missionaris werk in Nederland. Onder meer de Karmel spiritualiteit – Teresa van Avila, Johannes van het Kruis, en Edith Stein hebben hun bijzondere aandacht.


Zoeken