Ontvangst Mgr. Aloys Jousten, em. Bisschop van Luik met ca. 40 pelgrims

3 mei 2015


bezoek-mgr-joustenOp zondag 3 mei ontvingen wij Mgr. Aloys Jousten, em. Bisschop van Luik met ca. 40 pelgrims. Omdat het zondag was werd de Hoogmis in de St. Landricuskerk gecelebreerd door Mgr. Jousten in concelebratie met Pastoor Kanke. Verschillende priesters uit het bisdom Luik waren eveneens bij het altaar aanwezig. Na een welkomst woord van Pastoor Kanke, een Franstalig welkomstwoord  voor Mgr. Jousten en zijn gezelschap door Mevrouw Cor Geurts.

De homilie – in de talen Duits, Frans en Nederlands – werd verzorgd door Mgr. Jousten, het St. Landricuskoor liet tevens een schitterende H. Mis horen met solo zang van Leo Kurvers. (complimentjes van de pelgrims! ) Hierna volgde de gebruikelijke toelichtingen in de kerk. Een verassing voor ons was de aanwezigheid van Professor Michel Dupuis, welke hartelijk werd begroet. (In 2014 was hij referent was tijdens de themadag.)

Voorafgaande aan de lunch bij Il Caminetto werd het trefcentrum bezocht alwaar een boeiend referaat van Professor Dupuis te horen was. Zijn referaat was  Franstalig en werd naar het Duits  vertaald door Mgr. Jousten. Alles goed te volgen dus.

Na de lunch een bezoek aan de kloosterkapel, waarbij de nodige toelichtingen door ons werden gegeven. Daarna hielden wij het helaas niet meer droog en zijn wij door de stromende regen nog naar de kerk gelopen voor de toelichting van de Edith Stein vensters en het monument. Wij namen afscheid van  een bijzonder geïnteresseerd en tevreden gezelschap.


Zoeken