Themadag 8 november 2014

8 november 2014


U bent van harte welkom op onze jaarlijkse themadag welke  zal plaatsvinden op zaterdag 8 november a.s.  in  “Zorgcentrum “De Egthe “ De Egthe 1, 6101 EX Echt.

Het programma is als volgt:

Tussen 13.00 uur en 13.30 uur ontvangst van de deelnemers.

13.30 uur: Welkom en inleiding van de themadag door de voorzitter van de Stichting: Mevrouw J. Stassen Muyrers en de introductie van het onlangs verschenen boek van Prof. Dr. Ilse Kerremans, “Edith Stein. Leven aan Gods hand. “

Prof. Kerremans werd in België in de abdij van Averbode geïnterviewd. De uitzending van “Braambos “ waarin haar boek wordt geïntroduceerd op de Belgische TV vindt plaats op zondag 2 november om 10.00 uur op TV Een en omstreeks 23.00 uur op Canvas.

prof-dupuis-2-534x640

13.45 uur – 15.00 uur: Professor Michel Dupuis.

Thema: “Ethische aspecten in de werken van Edith Stein “

Ethiek als leidraad van ideaal handelen.

Hoe moeilijk dit in de praktijk eigenlijk is, moge blijken uit de vele problemen in de wereld die wellicht uitgelegd kunnen worden als onwetendheid  op het vlak van de ethiek.

In het huidige klimaat is  religie en ethiek erg kwetsbaar voor  negatieve beeldvorming.

Zo lijkt het al snel alsof bepaalde uitspraken botsen met het sentiment in de samenleving.

 

15.00 uur- 15.30 uur  Pauze met koffie en vlaai en gelegenheid om onze informatietafel te bezoeken waar prof. Kerremans haar boeken zal signeren.

 15.30 uur-16.30 uur: Prof. Dr. Ilse Kerremans ocds.

Thema: “Waar ook mijn levensweg mij brengt, Gij zijt bij mij. “

De inzet van Edith Stein voor haar zus Rosa met interessante briefwisselingen tussen Edith, Rosa, familie en vrienden.

16.30 uur – 17.00 uur gelegenheid tot het stellen van vragen.

17.00 uur: Sluiting themadag.

Er zijn geen kosten aan deze middag verbonden, een vrijwillige bijdrage is natuurlijk altijd welkom.

 

Bij deelname graag vóór 4 november een berichtje naar het secretariaat.

Mevrouw J. Stassen – Muyrers   Berkelaarsweg 27  6101 AV Echt

 

 

Evaluatie themadag 8 november 2014.

 

Met veel voldoening kijken wij  terug op onze jaarlijkse Edith Stein Themadag 2014, welke weer werd bezocht door een groot aantal deelnemers uit binnen en buitenland.

Onder de vele aanwezigen bevonden zich onder meer: em. Bisschop van Luik Mgr. Aloys Jousten, Pater Dick Cobben, provinciaal overste van de Ongeschoeide Karmelietenorde en Europees bestuurslid,  Pater Ignace Wishaupt, religieus assistent Federatie van de Monialen van de Ongeschoeide Karmelietenorde en tevens geestelijk adviseur van de Stichting Dr. Edith Stein Echt, Pastoor Marc Hooijschuur, werkzaam in de parochies Heel en Beegden, en de Heer Geert Frische, wethouder van gemeente Echt-Susteren.

 

Het eerste referaat  “Ethische aspecten in de werken van Edith Stein “ werd ingeleid door Professor Michél Dupuis.  Een  verhelderend en leerzaam referaat waarin  hij de complexiteit van de ethiek uit de werken van Edith Stein heeft belicht.  

Prof. Dupuis doceert filosofie en ethiek aan de Franstalige faculteit van de Katholieke universiteit te Leuven en is o.m. voorzitter van het Belgisch raadgevend comité voor bio-ethiek. Hij is een Edith Stein kenner bij uitstek, schreef verschillende werken over haar en vertaalde haar doctoraatsthesis “”Das Problem der Einfühlung “vanuit het Duits in het Frans.

Na de pauze  met koffie en Limburgse vlaai vervolgden wij de middag met het thema:  “Waar ook mijn levensweg mij brengt, Gij zijt bij mij. “

De inzet van Edith Stein voor haar zus Rosa met interessante briefwisselingen tussen Edith, Rosa, familie en vrienden, hetgeen werd ingeleid door Prof. Ilse Kerremans.

Een bijzonder interessant referaat – omdat  hier voornamelijk het leven van Rosa Stein aan bod kwam – werd met veel kennis en een vleugje humor door Prof Kerremans ingeleid.

In het referaat van Prof. Kerremans kwam duidelijk –  in de vele  brieven welke   Edith Stein schreef – haar grote empathie naar voren.

Haar referaat zal gecomprimeerd in ons  volgende contactblad worden gepubliceerd.

 

De  religieuze en ethische empathie, inlevingsvermogen en gevoeligheid op dit gebied  speelt voor veel mensen  een integrale rol in het dagelijkse leven.

Het genereert meer kennis en  die kennis is  noodzakelijk voor het goed kunnen beoordelen van situaties, samenwerkingsverbanden of het voeren van een dialoog.

Als je wilt samenwerken met elkaar, kun je niet voorbij gaan aan wat voor de ander heilig is, aldus het dankwoord van de voorzitter.

 

Tijdens de pauze werd het nieuwe boek   “Edith Stein. Leven aan Gods hand. “ geschreven door Prof. Ilse Kerremans geïntroduceerd. Het is een waar meesterwerk geworden met bovendien een prachtige lay-out.

De verschillende invalshoeken van waaruit het leven van Edith Stein door haar belicht wordt zijn bijzonder interessant om te lezen, ongetwijfeld een aanwinst voor het Nederlands taalgebied.

 De Nederlandse karmelieten maar ook de Stichting Dr. Edith Stein in Echt waren zich steeds bewust van het belang van de laatste 3 ½ levensjaren van Edith Stein in Nederland. Het aantal publicaties in het Nederlands van en over Edith Stein is beperkt. Op verzoek van de Heren van de Nederlandse Provincie van de Ongeschoeide Karmel met name Pater Dick Cobben en Pater Ignace Wishaupt heeft Prof. Kerremans al haar kennis samengevat in dit boek. In haar voorwoord schrijft zij: Wat Edith Stein nog allemaal voor ons had kunnen betekenen – indien zij de oorlog overleefd had- wij kunnen er slechts naar gissen. Maar Auschwitz mag niet het laatste woord krijgen. Edith Stein komt opnieuw tot leven door haar aan het woord te laten in haar teksten en in getuigenissen van mensen voor wie zij een stuwende kracht in het leven was en is.

 Het boek werd tijdens de pauze gesigneerd door Prof. Kerremans en is  is bij onze Stichting verkrijgbaar voor de prijs van €19,95

 

Onderstaand een foto- impressie van de themadag.
Klik s.v.p op de foto’s

 

img_15551 img_15571 img_15581 img_15611 img_15621 img_15641 img_15651 img_15661 img_15681 img_15591

Op 5 november 2014 werd het boek “Edith Stein Leven aan Gods hand ” geschreven door Prof. Ilse Kerremans geïntroduceerd tijdens de boekenbeurs te Antwerpen.

Verschillende bestuursleden van onze Stichting waren hierbij aanwezig.

Een ongelofelijke grote en drukke boekenbeurs waar een stralende Prof. Kerremans druk was met het signeren van haar meesterwerk!

Blij verrast en hartelijk werden wij door haar begroet en signeerde zij onze boeken

Foto- impressie
Klik op de foto’s

boekenbeurs-antwerpen-1 boekenbeurs-antwerpen-2


Zoeken