Edith Stein. Leven aan Gods hand.

5 november 2014


Het boek “Edith Stein. Leven aan Gods hand “is op 5 november 2014 verschenen. Een bijzonder interessant werk van Prof. Ilse Kerremans. De Nederlandse karmelieten maar ook de Stichting Dr. Edith Stein in Echt waren zich steeds bewust van het belang van de laatste 3 ½ levensjaren van Edith Stein in Nederland. Het aantal publicaties in het Nederlands van en over Edith Stein is beperkt.  Op verzoek van de Heren van de Nederlandse Provincie van de Ongeschoeide Karmel – met name Pater Dick Cobben, provinciaal overste van de Ongeschoeide Karmelietenorde en Pater Ignace Wishaupt, religieus assistent Federatie van de Monialen van de Ongeschoeide Karmelietenorde, heeft Prof. Kerremans al haar kennis samengevat in dit boek. In haar voorwoord schrijft zij: Wat Edith Stein nog allemaal voor ons had kunnen betekenen – indien zij de oorlog overleefd had- wij kunnen er slechts naar gissen. Maar Auschwitz mag niet het laatste woord krijgen. Edith Stein komt opnieuw tot leven door haar aan het woord te laten in haar teksten en in getuigenissen van mensen voor wie zij een stuwende kracht in het leven was en is.  Hoe dan ook is het voor iedereen een belangrijk naslagwerk, voornamelijk voor de mensen uit het Nederlands taalgebied omdat dit gedeelte in de biografie van Edith Stein extra belicht wordt.

boekenbeurs-antwerpen-1

Foto Prof Ilse Kerremans, geflankeerd door bestuursleden van onze Stichting

Het boek is o.m. bij onze Stichting voor € 19.95 verkrijgbaar.


Zoeken