Bezoek 12 pelgrims USA

18 september 2014


pelgrims-new-york-2014-003-1Donderdag 18 september 2014 klokslag 9.00 uur bezochten ons 12 pelgrims vanuit de USA met in hun midden twee priesters.
Van onze zijde waren aanwezig Henny Pustjens, Truus Pustjens, Piet van Dijk en Ton van Vugt.
Een heel ingetogen en buitengewoon aardig gezelschap, dat zeer geïnteresseerd was in het wel en wee van Edith Stein in Echt.
Na ontvangst in het Trefcenrum Edith Stein werd allereerst de DVD over het leven van Edith Stein vertoond, waarna een bezoek gebracht werd aan het klooster. De kapel en het bekende kamertje werden er bewonderd , met dank aan Zr. Paula voor de geboden mogelijkheid.
Een priester ging nog voor in gebed.
Daarna was het de beurt aan de H. Landricuskerk met een even zo grote belangstelling met name voor de devotieplaats van Edith Stein.

Om ca 11.00 uur werd hartelijk afscheid genomen en kregen we de toezegging dat na terugkomst in de USA ons een tweetal boeken in de Engels taal over Edith Stein zouden worden opgestuurd.
Toch wel tekenend voor de prettige verstandhouding!


Zoeken