Boek van Dr. Ilse Kerremans

16 juli 2014


Gezien  het ongekend hoge niveau en de bijzondere waarde van de lezingen van Prof Dr. Ilse Kerremans heeft  bestuurslid en geestelijk adviseur van de Stichting Dr. Edith Stein Echt NL.  Pater Ignace Wishaupt o.c.d.,  voorgesteld om te komen tot een bundeling hiervan en uitgave in boekverband tot stand te brengen.

De reactie van Dr. Kerremans op dit verzoek: De Nederlandse karmelieten maar ook de Stichting Dr. Edith Stein in Echt/Nederland waren zich steeds bewust van het belang van de laatste 3 ½ levensjaren van Edith Stein in Nederland. Het aantal publicaties in het Nederlands van en over Edith Stein is eerder beperkt. Vermits men leven en werken van Edith Stein steeds moet beschouwen als een geheel wordt ook in deze wijze de biografie benaderd. Een niet te onderschatten bijdrage van Edith Stein is haar inzet voor de vrouw in Kerk en maatschappij.

Dit boek van auteur Dr. Ilse Kerremans wordt ongetwijfeld een meesterwerk! Het  zal in de loop van 2014 ook bij onze Stichting verkrijgbaar zijn.

U wordt ongetwijfeld door ons en de media op de hoogte gehouden.


Zoeken