In Memoriam Dr. Willem Heemskerk

11 juni 2014


foto-willem-zonder-rand-klein1Een bijzonder markant figuur, een man van grote gaven en van grote verdiensten is op 11 juni 2014 in de leeftijd van 93 jaar, van ons heengegaan.
Wie kende Dr. Willem Heemskerk niet vanuit zijn actieve loopbaan  en de diverse functies die hij heeft bekleed.
Een eigenzinnige en charismatische inspiratiebron, altijd in voor debat en voorzien van een heldere opvatting.
Vanuit zijn  visie en vol passie stelde hij z’n eigen doelen.
Wij verliezen in hem het hart van de Stichting Dr. Edith Stein Echt, veel stof tot nadenken heeft hij ons achtergelaten.
Wij  gaan hem missen en zullen zijn werk, het uitdragen van het gedachtengoed van Edith Stein, met dezelfde inspiratie voortzetten.
Willem was een groot Edith Stein kenner, hij  vond geregeld de inspiratie en troost bij haar en de spirituele Karmelorde.
In 1967 was hij mede oprichter van het comité Dr. Edith Stein Herdenking  de huidige Stichting Dr. Edith Stein Echt Nederland.
Edith Stein Jodin/Christin,  filosofe  en Karmelietes  werd met haar zus Rosa vanuit het Karmelklooster te Echt op 2 augustus 1942 weggevoerd en vergast in Auschwitz.

Dr. Willem Heemskerk verzorgde vele publicaties over deze Heilige en is auteur van het boek “De heilige Edith Stein er haar tijd”  een van zijn belangrijkste werken over Edith Stein.
Het rond deze moderne Heilige opgetrokken tijdsbeeld bevat o.m. een duidelijke  beschrijving van de grote dramatiek van de kampen de Nazi-ideologie, de Wannsee-conferentie, de Auschwitz-leugen en het voorbeeldig verzet tegen de Nazi’s.
Zijn spirituele benadering inzake een betere verhouding Jodendom-Christendom betekent een belangrijke aanvulling van de bestaande literatuur.
Dr. Willem Heemskerk was een diepgelovig man getuige enkele woorden welke ik citeer ik uit zijn boek:
“Verre van mijzelf op de borst te kloppen dat ik een beoefenaar ben van het gebed, ben ik er wel van overtuigd, dat het gevoel alléén al van de aanwezigheid van God die zich over jou ontfermt, een enorme steun en verlichting in benarde omstandigheden kan zijn.
De troostende werking van het gebed – naast die van de , door Edith Stein zo hoog gewaardeerde liturgie – heb ik ook ervaren tijdens mijn jaarlijkse retraites in de Abdij van de Cisterciënzers in Tegelen.
Kortom: het bewust kiezen voor geestelijke oefeningen tot omgaan met God – tegelijk  met het zich proberen los te maken van de wereld – geeft een grote stimulans om  de zich voordoende  problemen het hoofd te bieden. “ Einde citaat.

Het was al enige tijd duidelijk dat  Willem de laatste tijd  een man met een broze gezondheid was geworden. Zijn echtgenote Miep, heeft in zijn werkzame periode de vele bestuurlijke activiteiten mogelijk gemaakt door een stabiel en liefdevol thuis te bieden. In de periode van zijn lichamelijke moeite heeft zij het  als zijn mantelzorger mogelijk gemaakt, dat hij zo lang mogelijk kon verblijven op zijn vertrouwde stek.
Dit verdient een bijzonder respect.

Namens de Stichting Dr. Edith Stein Echt Nederland  wensen  wij Miep, kinderen, kleinkinderen en allen voor  wie hij een dierbaar vriend was,  kracht en Gods   zegen  toe om dit grote verlies te kunnen verwerken.

Adieu Willem.


Zoeken