Themadag 9 november 2013

9 november 2013


Inleiders zijn: Prof Dr. Ilse Kerremans en de W.E.H. Rabijn James Baaden

James Baaden spreekt Nederlands
Uitnodiging.
U bent van harte welkom op onze jaarlijkse themadag welke  zal plaatsvinden op zaterdag 9 november a.s.  in  “Zorgcentrum “De Egthe “ De Egthe 1, 6101 EX Echt.

 

Het programma is als volgt:

Tussen 13.00 uur en 13.30 uur ontvangst van de deelnemers.

 

13.30 uur:

Welkom en inleiding van de themadag door de voorzitter van de Stichting Mevrouw J. Stassen Muyrers.

 jen-stassen

13.45 uur – 15.00 uur:

Prof. Dr. Ilse Kerremans OCDS

Thema: “Paus Johannes Paulus II en Edith Stein “

Paus Johannes Paulus II citeert nooit Edith Stein maar in zijn encycliek Fides et Ratio wordt zij onder n° 74 wel vernoemd en ook verwijst hij naar het belang van de fenomenologie. Paus Johannes Paulus II heeft Roman Ingarden goed gekend en waarschijnlijk heeft hij Karl Wojtyla al vroeg op Edith Stein attent gemaakt.

Het is dan ook interessant te lezen hoe hij in zijn geschriften Edith Stein vernoemt maar niet letterlijk citeert.

 

15.00 uur- 15.30 uur  Pauze met koffie en vlaai.

 

15.30 uur – 16.30 uur:

Weleerwaarde Heer Rabbijn James Baaden.

 

james-baarden

Thema:  “Het fenomeen van Edith Stein: Een Nederlandse receptiegeschiedenis “

Rabbijn James Baaden studeerde in 1990 vijf jaar voor het rabbinaat aan het Leo Baeck College (Londen) en de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Hij was daarna Rabbijn van de Zuid-Londen Liberale Synagoge (2000-2008). In deze periode speelde hij een actieve rol binnen de gemeenschap in Londen en in interreligieuze relaties. Hij was de gezamenlijke voorzitter van de “Local Strategic partnerschap in de  “London Borough of Lambeth” en blijft deel uitmaken van de stuurgroep die  de jaarlijkse “Internationale Joods-Christelijke Bijbel Week” organiseren. (voorheen bij Bendorf in Duitsland, sinds 2004 bij Ohrbeck / Osnabrück).

Rabbijn Baaden verliet zijn post  in Londen en werd full-time doctoraal student in Oxford (Wolfson College) Hij voltooide zijn proefschrift “Het fenomeen Edith Stein” “Verhalen van Geschiedenis en Heiligheid ” een werk dat wijst op  benadering van het leven, de dood en het werk van de Joodse geboren filosoof en rooms-katholieke heilige Edith Stein (1891-1942). Hij doceerde in de afgelopen jaren in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Polen, gaf cursussen in de geschiedenis van het jodendom en gaf les aan het Leo Baeck College. Rabbijn Baaden heeft eveneens in de afgelopen jaren de diensten geleid in een verscheidenheid van Joodse gemeenschappen in Groot-Brittannië en op het Europese vasteland.

 

16.30 uur – 17.00 uur gelegenheid tot het stellen van vragen.

17.00 uur:  Sluiting themadag.

Er zijn geen kosten aan deze middag verbonden, een vrijwillige bijdrage is natuurlijk altijd welkom.

Bij deelname graag vóór 4 november een berichtje naar het secretariaat.

Mevrouw J. Stassen –  Muyrers   Berkelaarsweg 27  6101 AV Echt.

Tel:  0475.482.136  of   06.510.851.79  E-Mail: jen.stassen@wxs.nl

 


Buitengewoon geslaagde themadag 2013.


EVALUATIE

De start van de themadag was reeds vrijdag 8 november.

De beide referenten en twee gasten arriveerden tegen 16.00 uur in het “Edith Stein Trefcentrum”

Nog voor de duisternis intrad werd het gezelschap langs de Edith Stein gedenktekens in Echt rondgeleid.

Daarna werden wij door Rabbijn James Baaden uitgenodigd voor het bijwonen van de spirituele Joodse viering (  Kiddush )

 

Met gepaste trots en met het mooie aantal van 107 deelnemers mogen wij onze jaarlijkse “Edith Stein Themadag “ wéér als geslaagd beschouwen en als zodanig in de annalen van onze geschiedenis bijschrijven.

Onder de vele  deelnemers uit binnen en buitenland bevonden zich onder meer:

Mgr. Everhard De Jong, hulpbisschop van Roermond en de Heer Jos Hessels – burgemeester van Echt-Susteren –  met echtgenote.

Pater Dick Cobben ocd. Provinciaal van de ongeschoeide Karmelietenorde.

Zuster Rosa Peeters, Generale Overste van de Zusters Annunciaten in Heverlee en Zuster Lucette  Overste voor België en Afrika, de  Heer Dr. Tonke Dennebaum, de Kruisheren uit Maaseik,  vijf Franciscanessen zusters en  Mevrouw Wenling Yan uit China.

Zij gaat promoveren in de Nieuwe Kerkgeschiedenis over de receptie geschiedenis van Edith Stein. Op het ogenblik is zij bezig met haar dissertatieproject  “Die Entdeckung Edith Steins  als Mitpatronin Europas.

Dr. Dennebaum heeft een doceerbevoegdheid over het belangrijkste werk van Edith Stein “Endliches und Ewiges Sein.”

 

De boeiende spirituele referaten zorgden voor een interessante en leerrijke middag.

Prof. Dr. Ilse Kerremans met het thema “Paus Johannes Paulus II en Edith Stein. “

Helder en duidelijke toelichtingen met onder meer aan de orde de verrassende contacten van Paus Johannes Paulus II met Roman Ingarden en Max Scheler. Hij was geïnteresseerd in Edith Stein en  las o.m. haar belangrijkste werk, “Endliches und ewiges Sein. “

 

Paus Johannes Paulus II: “Ik was bijzonder geïnteresseerd in het gedachtengoed van Edith Stein, een buitengewone vrouw, ook vanwege haar existentiële weg: een in Wroclaw geboren Jodin die Christus ontdekte, gedoopt werd, intrad in het karmelietessenklooster en een tijdje in Nederland verbleef, waarvan de nazi’s haar naar Auschwitz overbrachten.”

Dr. Ilse Kerremans besteedde veel aandacht aan de biografie van Paus Johannes Paulus II, Reeds tijdens zijn jeugd leefde Johannes Paulus II in grote verbondenheid met de Karmel: het scapulier was hem zeer dierbaar, mogelijk was zijn verering voor Maria Karmelitaans geïnspireerd. Op een foto uit 1981, onmiddellijk na de aanslag op de Paus op het Sint Pietersplein is te zien hoe hij het scapulier draagt.

Johannes Paulus II was een eveneens een  groot bewonderaar van  Johannes van het Kruis, hij schreef zijn thesis over hem.

Edith Stein krijgt nog een bijzondere betekenis: er is ook een band in de filosofische overtuiging, een band via Roman Ingarden en Max Scheler maar vooral in haar werken. Zij behoort werkelijk tot de actualiteit van zijn eigen leven en ook van het onze.

Uit alle toespraken blijkt hoe goed hij haar leven en leer kende maar ook hoe sterk hij haar bewonderde en ons allen aanmoedigt in haar voetsporen te treden.

 

Rabijn James Baaden met het thema: het fenomeen van  Edith Stein: Een Nederlandse receptiegeschiedenis “

De Rabbijn, afkomstig uit Londen,  sprak uitstekend Nederlands.

Zijn referaat ontroerde de toehoorders door zijn lovende woorden voor het Nederlandse en Belgische volk, welke de Joodse vluchtelingen liefdevol onderdak hebben verleend tijdens de W.O. II. Een grote eer om dit van Joodse zijde zo overtuigend gehoord te hebben.

Bijzonder interessant referaat temeer omdat het hier om een Nederlandse receptie geschiedenis van Edith Stein ging.

 

“Paus Johannes Paulus 11 noemde Edith Stein een  Dochter van Israël en trouwe Dochter van de Kerk. Hij wees op de brugfunctie die deze Katholieke Jodin kan vervullen in de verhouding Jodendom – Christendom.

Vandaag hebben wij Mevrouw Dr. Ilse Kerremans en de Weleerwaarde Heer Rabbijn James Baaden in ons midden. Ongetwijfeld dé bruggenbouwers zoals  Paus Johannes Paulus II dit bedoeld heeft.

Het Jodendom vormt immers de basis van de moderne Godsdiensten, het eerste geloof waarin één God centraal stond. Zonder het Jodendom geen Christendom en geen Westerse beschaving.

Wij hebben elkaar nodig. Laten wij samen –   zoals Edith Stein en deze twee fantastische mensen – welke wij hier mochten begroeten, deze bruggen blijven  bouwen “ aldus het dankwoord van de voorzitter.

 

De Stichting Dr. Edith Stein Echt is er in geslaagd om verschillende Nederlandstalige  Edith Stein boeken – welke geheel uit het assortiment verdwenen waren – te laten herdrukken.

De herdruk van het boek “Als een brandende toorts “ geschreven in 1967 door “De Vrienden van Edith Stein “ is in 2013 door ons volledig geactualiseerd.

Het boek bevat vele belangrijke getuigenissen o.m. uit Keulen, Münster, Freiburg, Leuven, Nederland, kortom uit heel Europa. Een  bijzonder en interessant document.

Het boek werd tijdens de thema-middag aan de hulpbisschop van Roermond, Mgr. Everhard De Jong en aan de burgemeester van Echt-Susteren, de Heer Jos Hessels aangeboden.

Eveneens weer verkrijgbaar:  ” Edith Stein fotoalbum ”  geschreven door de Karmelietes Schwester Maria Amata Neyer. Een fotoboek met een biografie van Edith Stein welke zich voornamelijk afspeelde tijdens haar verblijf in Keulen, Münster en Speyer

En “Wetenschap van het Kruis ” het laatste en belangrijke werk hetgeen Edith tijdens haar verblijf in Echt geschreven heeft. Onvoltooid gebleven vanwege haar deportatie naar Auschwitz.

Verheugend  nieuws is nog het volgende:

Gezien  het ongekend hoge niveau en de bijzondere waarde van de lezingen van Prof Dr. Ilse Kerremans heeft  bestuurslid en geestelijk adviseur van de Stichting Dr. Edith Stein Echt NL.  Pater Ignace Wishaupt o.c.d.,  voorgesteld om te komen tot een bundeling hiervan en uitgave in boekverband tot stand te brengen.

Ik citeer de toelichting van Dr. Kerremans op dit verzoek: De Nederlandse karmelieten maar ook de Stichting Dr. Edith Stein in Echt/Nederland waren zich steeds bewust van het belang van de laatste 3 ½ levensjaren van Edith Stein in Nederland. Het aantal publicaties in het Nederlands van en over Edith Stein is eerder beperkt. Vermits men leven en werken van Edith Stein steeds moet beschouwen als een geheel wordt ook in deze wijze de biografie benaderd. Een niet te onderschatten bijdrage van Edith Stein is haar inzet voor de vrouw in Kerk en maatschappij.

Dit boek van auteur Dr. Ilse Kerremans wordt ongetwijfeld een meesterwerk! Het  zal in de loop van 2014 ook bij onze Stichting verkrijgbaar zijn.

 

Kortom, deze Edith Stein  themadag was weer eens een bevestiging en tegelijkertijd een aansporing  om verder Edith’s voetsporen te blijven volgen.

 

Onderstaand een foto- impressie van de themadag. Klik s.v.p. op de foto

themadag-2013-002 themadag-2013-003 themadag-2013-007 themadag-2013-009 themadag-2013-010 themadag-2013-013 themadag-2013-016 themadag-2013-017 themadag-2013-018 themadag-2013-021 themadag-2013-022

 


Zoeken