Ontvangst van het Gemengd Kerkkoor St. Bavo uit Nuth, bestaande uit 61 personen

22 september 2013


foto-gemengd-koor-uit-nuthDe dag werd om 10.00 uur begonnen in de St. Landricuskerk met een, door het St. Bavo koor, schitterend gezongen H. Mis.

Daarna werd de biografie van Edith Stein voorgelezen waarna  rondleiding en toelichtingen langs de Edith Stein gedenktekens in de kerk.

Na een kleine rustpauze met koffie en vlaai in Café Bravoure werd in het Edith Stein Trefcentrum nog de DVD met de levensbeschrijving van Edith Stein vertoond.


Zoeken