Bijzondere gebeurtenissen in 2012

29 december 2012


Herdenking van de 70e sterfdag van Edith en Rosa Stein

 

De Stichting Dr. Edith Stein Echt.NL. heeft het jaar 2012 aangemerkt als het 70e herdenkingsjaar van het  overlijden van onze heilige Edith Stein en haar zus Rosa!

Gedurende het hele jaar vonden er activiteiten plaats in het teken van deze tragische gebeurtenis.

Zo zullen scholen, damesverenigingen, de Molukse gemeenschap en broederschappen werden uitgenodigd in het Trefcentrum Edith Stein om middels uitvoerige informatie en een DVD over het leven van Edith Stein meer over onze heilige zuster aan de weet te komen.

Op verzoek werd ook de Edith Stein route door Echt gelopen.

 

Gedurende het hele jaar vonden herdenkingen en bezinningsdagen plaats tijdens speciale vieringen!!

Het hoogtepunt was ongetwijfeld de Pontificale Eucharistieviering op 12 augustus om 10.30 uur in de H. Landricuskerk. Deze bijzondere plechtigheid werd gecelebreerd door Mgr. Frans Wiertz en werd rechtstreeks op TV  Ned. 2 uitgezonden.

Deze uitzonderlijke viering werd muzikaal opgeluisterd door het Herenkoor H.Landricus aangevuld met een aantal leden van het “Vriendenkoor”.


Zoeken