Pastoor- deken Raijmaekers  plotseling overleden

5 december 2012


foto-deken-0022De Stichting Dr. Edith Stein Echt, heeft de droeve plicht het overlijden van onze Oud-voorzitter en Erelid Pastoor Deken Dr. Albert Raijmaekers c.m.  mede te delen.

Pastoor Deken Dr. Albert Raijmaekers c.m. werd geboren te Afferden, gemeente Bergen, op 21 september 1935.

Hij trad op 21 september 1955 toe tot de Congregatie van de Missie Lazaristen te Panningen. Op 10 september 1961 werd hij daar tot priester gewijd, hopend dat hij uitgezonden zou worden naar de missies. Hij kreeg echter de opdracht om zijn theologische studie af te ronden met een doctoraat te Rome dat hij behaalde op 3 november 1964.

In oktober 1965 werd zijn wens vervuld en vertrok hij naar de missies in Indonesië.

Als gevolg van een ernstig motor ongeluk keerde hij in 1972 terug naar Nederland. Vervolgens werd hij in 1977 benoemd tot Pastoor van Blitterswijck en in 1980 tot Bisschoppelijk gedelegeerde voor de religieuzen.

Op 15 augustus 1984 werd hij benoemd tot tot pastoor van de St. Landricusparochie te Echt en tot Deken van het dekenaat Echt. De restauratie van de Schilbergkapel en van de St. Landricuskerk alsmede de heiligverklaring van Edith Stein, waren zijn hoogtepunten in Echt. Op grond hiervan werd hij benoemd tot Ereburger van Echt.

Ondanks zijn voortschrijdende leeftijd kreeg hij telkens een uitgebreidere pastorale opdracht en hij besloot het iets rustiger aan te doen. Op 1 januari 2003 werd hij benoemd tot assistent van de parochies Helden, Panningen en Grashoek.

Terugkerend van een bezoek aan zijn familie te Afferden riep de Heer hem op 5 december 2012 tot Zich.

 

Een woord van medeleven  namens de Stichting Dr. Edith Stein Echt NL.

Wij hebben de Ereburger van Echt,  Oud-voorzitter en Erelid  van onze Stichting, Pastoor Deken Dr. Raijmaekers gekend als een  een uniek en zorgzaam persoon, een hard werkende priester en parochieherder met een optimistische kijk op het leven.

Zijn levenslust,  creatieve geest en warme betrokkenheid hebben velen geïnspireerd.

De Heiligverklaring van Edith Stein en de schitterende renovatie van onze parochiekerk is mede door zijn enthousiasme en doorzettingsvermogen  tot stand gekomen.

De Stichting is dankbaar voor álles wat hij voor ons heeft betekend.

Dankbaar voor alle fijne momenten die wij met elkaar gedeeld hebben.

Ongetwijfeld zullen de vele anekdotes die wij met hem hebben meegemaakt geregeld de revue passeren en in onze herinneringen blijven voortbestaan.

Onze vergaderingen werden steevast door hem geopend met het volgend gebedje van Edith Stein:

Laat mij Heer,

Blind de wegen gaan,

Die Uw wegen zijn.

 

Ik kan Uw leiding

Niet begrijpen:

Ben maar Uw kind….

 

Wees, Vader der wijsheid,

Ook een Vader voor mij.

 

Als Gij mij leidt door de nacht,

Leidt Ge mij toch tot U.

 

Ondanks dat zijn gezondheid het de laatste tijd steeds meer liet afweten heeft hij tot het laatst toe zijn belangstelling, warmte en humor voor allen om hem heen kunnen bewaren.

De Stichting Dr. Edith Stein Echt kijkt terug op een jarenlange intensieve samenwerking en zal nu moeten leren leven met dit grote verlies.

Moge hij nu zijn welverdiende rust vinden bij de Heer.

Wij wensen de familie en allen die hem een warm hart toedragen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.


Zoeken