Themadag 10 november 2012

10 november 2012


Uitnodiging.

U bent van harte welkom op onze jaarlijkse themadag welke  zal plaatsvinden op zaterdag  10 november a.s.  in  Zorgcentrum “De Egthe “
De Egthe 1, 6101 EX Echt.

 Het programma is als volgt:

Tussen 13.00 uur en 13.30 uur ontvangst van de deelnemers.

13.30 uur:

Welkom en inleiding van de themadag door de voorzitter van de Stichting.

 13.45 uur – 15.00 uur:

Prof. Dr. Frans Maas  

prof-maas-klein1

Thema: de spiritualiteit van Etty Hillesum.

Esther (Etty) Hillesum (Middelburg, 15 januari 1914Auschwitz, Polen30 november1943), geboren in een joodsNederlandse familie, kreeg bekendheid door de publicatie van haar dagboek, 38 jaar nadat zij in Auschwitz werd vermoord. In haar dagboek verwoordde ze haar persoonlijke, innerlijke ontwikkeling te midden van de turbulentie van de Tweede Wereldoorlog en de absurditeiten van de Holocaust. Het boek is niet alleen een sterk persoonlijk document, maar geeft ook enig inzicht in de wijze waarop de anti-Joodse maatregelen en deportaties in die jaren op Joden zelf zijn overgekomen


Het dagboek:
Tussen maart 1941 en oktober 1942 houdt Etty Hillesum een dagboek bij, waarin zij haar persoonlijke ontwikkeling beschrijft: later gaan de oorlog en de jodenvervolging een steeds grotere rol spelen.
In juli 1942 gaat zij vrijwillig van Amsterdam naar Westerbork om daar hulp te bieden: als medewerkster van de Joodse Raad mag ze in Nederland reizen en ze keert verschillende malen terug naar Amsterdam. Vanuit Amsterdam en Westerbork schrijft ze tientallen brieven met een aangrijpende beschrijving van haar ervaringen. Etty Hillesum weigert onder te duiken en op 6 juni 1943 gaat zij wederom naar Westerbork, waar ook haar ouders en haar broers inmiddels zijn. Op 7 september wordt zij met haar familie op transport gesteld naar Auschwitz, waar ze op 30 november 1943 overlijdt.

 

Prof. Dr. Frans Maas studeerde theologie in Amsterdam en promoveerde in Nijmegen. Hij doceerde fundamentele theologie, dogmatiek en spiritualiteit te Tilburg en was als bijzonder hoogleraar, deel uitmakend van de Radboudstichting, werkzaam aan de Universiteit Utrecht. Tot 2010 was hij hoogleraar Spiritualiteit aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut en docent in Thematiek  (Inleiding in de spiritualiteit) en Mystieke tekstlezing  (Simone Weil)

 

 15.00 uur- 15.30 uur  Pauze met koffie en vlaai.

15.30 uur – 16.30 uur:

 

ilse1

 

Prof. Dr. Ilse Kerremans OCDS

Thema:  “Van eindig naar eeuwig zijn” als een zinspeling op het voornaamste filosofische werk van Edith Stein “Endliches und ewiges Sein” Waarom Edith Stein wel als Jodin vermoord werd in Auschwitz maar dat zij dit lot als Christen op zich genomen heeft, in de zin van: “Het kwade in de strikte en eigenlijke betekenis is iets, wat uit onze vrije wil ontspringt “ zal door Mevrouw Kerremans worden toegelicht.

 16.30 uur – 17.00 uur gelegenheid tot het stellen van vragen.

 17.00 uur:  Sluiting themadag.

Er zijn geen kosten aan deze middag verbonden, een vrijwillige bijdrage is natuurlijk altijd welkom.

Bij deelname graag vóór 4 november een berichtje naar het secretariaat.

Mevrouw J. Stassen –  Muyrers   Berkelaarsweg 27  6101 AV Echt.

Tel:  0475.482.136  of   06.510.851.79  E-Mail: jen.stassen@wxs.nl

———————————————————————————————————————————————————-

Verslag Edith Stein Themadag 10 november 2012.

Met ca. 100 deelnemers mogen wij ook de Edith Stein Themadag 2012 weer als een bijzonder geslaagde middag  in de  annalen van de Stichting Dr. Edith Stein Echt noteren.

Onder de aanwezigen bevonden zich o.a. de Burgemeester van Echt-Susteren, de Edelachtbare heer Jos Hessels met echtgenote.

Tevens oud-Burgemeester van Echt-Susteren, Mr. Bert Schaftenaar met echtgenote.

Mgr. E. De Jong moest wegens andere verplichtingen verstek laten gaan.

 

De middag startte zoals gebruikelijk met de ontvangst van gasten, hetgeen werd vergezeld van een kopje koffie met cake.

Aansluitend een welkomstwoord door de voorzitter Mevrouw J. Stassen – Muyrers, waarna de Heer Jos Hessels tijdens een kort woord liet weten dat hij afgelopen jaar in Rome en Jeruzalem is geweest.  Hij kwam hier op verschillende plaatsen boeken, informatie etc. over Edith Stein tegen. Zelfs op zijn hotelkamer in Rome lag het blad “Vatican News “met weer een uitgebreide fotoreportage van Edith Stein.  “Zij is overal duidelijk aanwezig “ aldus de Burgemeester.

Na het relaas van de Heer Hessels,  onze eerste referent Prof. Dr. Frans Maas met het thema “ De spiritualiteit van Etty Hillesum “

Een mooi, spiritueel referaat met veel citaten van Etty Hillesum werd door Prof. Maas zeer vakkundig toegelicht.

Tijdens de pauze werd ons boeken en devotionalia winkeltje , verzorgd door bestuursleden Mej. Vrehen en Mevrouw Pustjens v/d Laak , druk bezocht waarbij de traditionele koffie en vlaai werd  geserveerd door onze bestuursleden.

De middag werd vervolgd door Mevrouw Prof. Dr. Ilse Kerremans met het thema  : “Van eindig naar eeuwig zijn” als een zinspeling op het voornaamste filosofische werk van Edith Stein “Endliches und ewiges Sein”

Een bijzonder knap stukje werk van Prof. Kerremans, het heeft háár zelfs enige moeite gekost om dit thema helder en duidelijk voor de luisteraars toe te lichten!

Wij hoorden na afloop van beide referaten vele enthousiaste reacties van de toehoorders, waaruit wij concluderen dat we ongetwijfeld weer door twee professionele mensen in   beweging zijn  gebracht.

De overlevering en de publicatie van de nagelaten geschriften van beide vrouwen zullen blijvend tot ons spreken, voorbij de grenzen van de tijd.

Moge deze twee  briljante filosofen uit de 20e eeuw – Edith Stein en Etty Hillesum – steeds een spirituele wegwijzer zijn in het  gelovige zoeken van deze tijd.

Moge het óók onze Stichting Dr. Edith Stein Echt –  waarvan wij dit jaar het 45 jarig bestaan herdenken – vergund zijn haar werk tot in lengte van jaren te mogen blijven doen.

Na het dankwoord van de voorzitter was ruim gelegenheid tot het stellen van vragen aan beide Profesoren.

Tot slot waren er bloemen voor Prof. Dr. Ilse Kerremans en voor de voorzitter    Het boek van Dr. Willem Heemskerk “De Heilige Edith Stein en haar tijd “ werd  aan Prof. Dr. Frans Maas aangeboden.

 

De beide referaten zullen t.z.t. in het “Vriendenblad “worden gepubliceerd.

 

jenthemadag-005

Welkom en inleiding door de voorzitter Mw. Jen Sttassen- Muyrers

hesselsthemadag-007

Speech van burgemeester Jos Hessels

maasthemadag-008

Prof. Dr. Frans Maas

ilsethemadag-012

Prof. Dr.Ilse Kerremans 

zaal-themadag-011

Een aandachtig gehoor

jen-en-ilsethemadag-018  

Jen Stassen en  Ilse Kerremans

 

maas-en-jenthemadag-019

Frans Maas en Jen Stassen


Zoeken